Ontmossen van daken Rotselaar

Ontmossen van daken Rotselaar

Je ziet het vaker op daken van huizen in je buurt en waarschijnlijk ook op het dak van je eigen woning, waarvan het dak nog nooit behandeld is of als je de dakbedekking nog nooit heb laten reinigen of ontmossen Rotselaar. De bekende mos, mossen of groene aanslag. Dat mossen zich op daken vormen, is een bekend verschijnsel. Als mos c.q. mossen zich op jouw dakbedekking vormen, heb je geen keuze. Je zult het dak of dakwerken dan moeten ontmossen of laten ontmossen Rotselaar. Nog beter, je zult het moeten laten ontmossen én coaten om te voorkomen dat zich opnieuw mos of mossen gaan vormen. Na het ontdoen van mossen, het zogenoemde ontmossen, zullen daken er weer lange tijd als nieuw uitzien, wat een bijkomend voordeel is. De prijzen van het ontmossen van daken kunnen variëren en zoals hieronder beschreven, afhankelijk van een aantal factoren. Je kunt prijzen voor ontmossen het beste opvragen in een vrijblijvende, gratis offerte, waarbij je de dakbedekking meteen aan een eerste onderzoek kunt laten onderwerpen. Hierbij wordt bekeken hoe ernstig de mossen jouw daken hebben aangetast en hoe het dak ontmossen het beste kan worden aangepakt.

Prijzen voor ontmossen van daken Rotselaar per m2

Prijzen voor ontmossen van daken per m2

Wat kost het reinigen van mos danwel mossen van je dak nu? Dat is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat je dak groot is. Uiteraard zul je de afweging moeten maken of het dak het waard is om te ontmossen, danwel te ontdoen van mos. Dakbedekking ontdoen van mossen of ontmossen kost nu eenmaal geld. Normaal gesproken kunnen dakpannen lang mee gaan. Pannen op zich kunnen 100 jaar blijven liggen. Het is meestal de constructie die kan verzwakken. Daarnaast hebben zaken als zure regen, het weer en mos of mossen invloed op de kwaliteit van de dakbedekking en daken. In het geval van zure regen of mos is ontmossen van je dak en het reinigen van mos of mossen de beste optie. Bij het reinigen van mossen of het zogenoemde ontmossen van je dak liggen de prijzen tussen de € 9,-- en € 15,-- per m2. Wil je naast reinigen en ontmossen ook een coating aan laten brengen, om de vorming van mossen op je dakbedekking tegen te gaan, dan moet je rekenen op prijzen tussen de € 30,-- en € 45,-- per m2. Daarbij moet je wel bedenken dat je daarmee de levensduur van je dak vele malen verlengt en toekomstige lekkages voorkomt. De prijzen die je daarbij betaalt voor het ontmossen en coaten vallen bij de prijzen voor het herstellen van lekkages in het niet. Ontmossen heeft dus voordelen.

Offerte

Waarom ontmossen van daken

Waarom ontmossen van daken

Het dak ontmossen is geen overbodige luxe. Mos en algen kunnen je dakpannen in de loop der jaren dusdanig aantasten, dat er lekkages zullen ontstaan. Het behoeft geen uitgebreid pleidooi dat de prijzen van het ontmossen en coaten van je dak Rotselaar in geen verhouding staat tot de kosten van een nieuw dak Rotselaar. En denk eens aan de gevolgen van een lekkage van je dak, doordat mos of mossen het dak hebben aangetast. Het ongemak en de ellende, die zo'n lekkage door aantasting met mos c.q. mossen met zich meebrengt zijn groot. Het dak ontmossen is dus noodzakelijk om de dakbedekking in een goede conditie te houden en uitgebreidere dakwerken uit te sluiten. Ontmossen is bovendien ook esthetisch gezien verantwoord, omdat dakwerken zonder mos dan wel mossen er eenvoudig weg beter uitzien. Het dak ontmossen zorgt ook voor een betere uitstraling van je huis. Geen mos of mossen zorgt gewoon voor een nettere woning.

Hoe werkt het

Hoe werkt het dak ontmossen

Het dak ontmossen is specialistisch werk dat je beter over laat aan dakwerkers, die weten hoe dit soort klussen het beste uitgevoerd kunnen worden. Zij zijn per slot van rekening degenen die het ontmossen van daken Rotselaar vaak doen en weten welke valkuilen bij ontmossen kunnen optreden. Het ontmossen van daken begint met een gedegen voorbereiding. Uiteraard is eerst de conditie van het dak van belang. Dakwerkers zullen dit in kaart brengen alvorens een goede offerte voor het ontmossen gemaakt kan worden. Natuurlijk is het een groot verschil of het de reiniging van mos, of ontmossen van een plat dak betreft of de reiniging van mos van een hellend dak. Een plat dak is uiteraard gemakkelijker begaanbaar en dus ook gemakkelijker van mos, of te wel mossen te ontdoen. Bovendien is het voor dakwerkers ook een veiligere omgeving waar minder voorzorgsmaatregelen genomen hoeven te worden om de dakwerken van mos of mossen te ontdoen. Het mag duidelijk zijn dat een hellend dak meer uitdaging biedt met betrekking tot de veiligheid en begaanbaarheid bij het reinigen en ontmossen. Neemt niet weg dat het dak ontmossen op een hellend vlak net zo noodzakelijk is.

Verschillende soorten daken laten ontmossen Rotselaar

Plat dak ontmossen Rotselaar

Plat dak ontmossen

Een plat dak ontdoen van mos of ontmossen is, zoals hierboven reeds aangegeven, gemakkelijker dan mos, c.q. mossen van een hellend dak te verwijderen. Bij plat dak kunnen dakwerkers met een hogedrukreiniger aan de slag om het dak te reinigen van mos en algengroei. Het mos wordt door de hoge druk eenvoudig van het dak afgespoten. Na het reinigen van mos kun je ervoor kiezen een coating te laten aanbrengen met een middel waardoor mossen geen kans meer krijgen op je dak. Op deze manier het dak ontmossen en coaten zal de levensduur van dakbedekking behoorlijk verlengen en de conditie van je daken optimaal houden. Mossen krijgen geen kans en ontmossen is nadien minder nodig.

Hellend dak ontmossen Rotselaar

hellend dak ontmossen

Een hellend dak ontmossen is, zoals je zult begrijpen, een ander verhaal. Hierbij zullen dakwerkers bij het ontmossen gebruik moeten maken van een stellage, die tegen de hellende dakbedekking aan wordt gezet. Aan deze stellage zitten sproeikoppen, waarmee dakwerkers onder hoge druk van boven naar beneden het mos of mossen van het dak afspuiten. Het op deze manier ontmossen van daken zorgt ervoor dat er geen lekkage door mossen kan optreden, omdat water en het mos de natuurlijke weg naar beneden langs de dakbedekking volgen. Als naast deze manier van het dak ontmossen, ook nog gecoat wordt met een speciale anti mos coating, is de levensduur van je dakbedekking om een veelvoud verlengd en zullen mos en mossen geen kans meer krijgen.

Coaten en impregneren van daken

Coaten en impregneren van daken

Naast het ontmossen van daken is het aanbrengen van een coating de manier om ervoor te zorgen dat mos en mossen geen kans meer hebben op je daken of dakbedekking. Bij ontmossen en coaten worden bacterieën gedood, die de groei van mos of mossen bevorderen. Hierdoor krijgt mos geen kans meer te groeien en blijven daken lange tijd in goede conditie en ziet je dakbedekking na het ontmossen als nieuw uit. Een ander verschijnsel, namelijk dat mos zich helemaal niet kan hechten aan daken, wordt bereikt door dakwerken te impregneren met een middel waardoor een waterdichte laag ontstaat. Hierdoor wordt je dakbedekking droger en hebben mossen geen kans meer zich te hechten aan je dak. Dit coaten en impregneren van dakwerken kan echter alleen gedaan worden bij langere droge periodes en vorstvrije omstandigheden. Daken dienen namelijk droog te zijn. Ontmossen van daken kan onder elke omstandigheid, maar omdat ontmossen en het verwijderen van mossen vaak gecombineerd wordt met coaten en impregneren, dienen de omstandigheden droog en vorstvrij te zijn.

Zelf ontmossen van daken Rotselaar

Zelf het dak ontmossen Rotselaar. Hier is natuurlijk niks op tegen. In de dakwerken van jouw woning mogen zich dan geen asbestdelen bevinden. Dit wordt door dakwerkers bij inspectie van daken namelijk als één van de eerste zaken gecontroleerd en is voor een leek niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Bij het ontmossen echter bittere noodzaak. Indien er geen schadelijke stoffen in je dakbedekking zitten, kun je de daken van je huis zelf ontdoen van mossen of mos. Heb je echter een hellend dak vol mos of je weet niet zeker hoe het ontmossen van daken in zijn werk gaat, is het verstandiger het dak ontmossen over te laten aan dakwerkers, die daarin gespecialiseerd zijn. De kans dat je tijdens het dak ontmossen beschadigingen aan dakwerken veroorzaakt en daarbij daken onherstelbaar beschadigd, is namelijk vrij groot. Dakwerken ontmossen vergt voorbereiding en je moet weten hoe je mossen c.q. mos bestrijdt. De prijzen voor het herstellen van daken met schade is groter dan de prijzen die gevraagd worden voor het ontmossen van daken of dakwerken.

Vraag een gratis offerte aan voor ontmossen en je zult zien dat ontmossen van daken helemaal niet zo duur is.

Het dak ontmossen met bleekwater?

Het dak ontmossen met bleekwater wordt afgeraden. Het dak ontmossen met bleekwater heeft een nadelig effect op het milieu. Ook al zou je ervoor zorgen dat de regenwaterafvoer ontkoppeld wordt, dan nog kan het ontmossen van daken met bleekwater nadelige gevolgen hebben. Het water en mos zal ergens opgevangen moeten worden. De kans dat het bleekwater in je tuin terecht komt is groot. Bovendien heeft ontmossen van daken met bleekwater niet hetzelfde effect als verwijderen van mossen onder hoge druk. Ook kan het de dakbedekking aantasten, waardoor alsnog een dakrenovatie Rotselaar noodzakelijk is. Laat het dak ontmossen daarom over aan de specialist, omdat ontmossen of het ontdoen van mos van je dak niet eenvoudig is. Niet ontmossen met bleekwater dus!

Welke producten bestaan er ?

Anti mos product:

Het eerste product wat zorgt voor het ontmossen van daken is een anti-mos product. Dit product zorgt voor een zachte verwijdering van mossen van dakbedekking. Dit product kan met water verdund worden en op daken gespoten worden. Hoe hardnekkiger de mossen zijn, hoe minder verdund dit product moet worden aangebracht op de daken. Dakwerken met een grote "mosdichtheid" zal men dus intensiever met een anti-mos middel moeten ontmossen.

Anti mos primer:

Dit product zorgt ervoor dat na het ontmossen kleine scheurtjes in de dakbedekking worden gedicht. Dakbedekkingen die broos van structuur zijn, kunnen door het gebruik van deze primer tegen mossen, stabieler gemaakt worden. De primer zorgt ook voor een betere hechting van de coating, die het dak ontmossen in de toekomst moet verminderen. Bovendien wordt de achtergebleven mossen verder afgebroken en wordt verdere groei van mos op daken tegengegaan. Ontmossen is dan minder nodig.

Anti mos coating:

Het aanbrengen van coating na het ontmossen van daken Rotselaar is niet standaard. Het dak ontmossen heeft nu eenmaal prioriteit en zorgt meteen voor een beter ogend effect. Dakwerken zien er na het ontmossen namelijk al meteen een stuk frisser uit. Door echter na het ontmossen van het dak een coating aan te brengen, oogt je dak niet alleen op korte termijn fris, maar behoudt het dak deze uitstraling ook na langere tijd. Daarnaast blijven mossen langer weg, omdat mos op een gecoat dak veel minder kan hechten.

Het dak ontmossen is werk voor de specialist. Ontmossen Rotselaar kun je beter aan hen overlaten.

Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest