De U-waarde als belangrijke parameter in de warmte-isolatie

U-waarde

De warmteoverdrachtscoëfficiënt, kortweg U-waarde, is een van de belangrijkste parameters in de warmte-isolatie. Het geeft aan hoeveel energie er door een bouwonderdeel van binnen naar buiten ontsnapt.

Lees ook: Dakisolatie plaatsen: methodes, materialen, prijzen & premies

De U-waarde wordt berekend volgens een vaste formule op basis van een oppervlakte van één vierkante meter en een temperatuurverschil van één graad Celsius. Deze formule vloeit voort uit de reciproke waarde van de zogenaamde thermische weerstand. Hoe hoger deze waarde is, hoe beter de warmte-isolatie van een bouwonderdeel. Precies het tegenovergestelde geldt voor de U-waarde: hoe kleiner de waarde, hoe hoger het warmte-isolerend vermogen. De dikte van het betreffende onderdeel is ook bepalend voor de waarde. Voor meerlaagse of niet-homogene componenten zoals ramen, deuren of dakspanten wordt een gemiddelde waarde berekend op basis van de U-waarden van de afzonderlijke componenten. De eenheid van de U-waarde is (W/m²K).

U-waarden voor externe componenten

Afhankelijk van het materiaal en de dikte, resulteren verschillende U-waarden voor componenten. Hieronder staan enkele waarden van gangbare bouwmaterialen:

  • 25 cm betonnen muur: 3,3 W/m²K
  • 24 cm baksteen: 1,5 W/m²K
  • 36 cm gevelsteen: 0,8 W/m²K
  • 20 cm massief hout: 0,5 W/m²K
  • Ramen met warmte-isolerende beglazing: ca. 1,3 W/m²K (gemiddelde waarde)

De U-waarde en het belang ervan in de woningbouw

De EnEV specificeert de maximale waarden die bepaalde woningtypes en bouwonderdelen mogen bereiken met betrekking tot de U-waarde. Er zijn grote verschillen tussen een zogenaamd standaardhuis en het passiefhuis, de U-waarden liggen soms bijna tweederde lager in het passiefhuis. Zo kan de vloerplaat in een standaardhuis een U-waarde van 0,35 hebben, terwijl in een passiefhuis slechts een waarde van 0,12 is toegestaan. Voor het dak, dat in een standaardhuis een U-waarde van 0,2 mag hebben, is voor het passiefhuis slechts een waarde van 0,10 toegestaan.

Over het geheel genomen is de voortdurende verhoging van de eisen voor de U-waarde gericht op het verminderen van het energieverbruik. Het huis moet zoveel mogelijk worden afgesloten van de externe klimaatomstandigheden. Een hoge warmte- en luchtdichtheid van een huis houdt echter ook gevaren in: Onvoldoende ventilatie kan bijvoorbeeld gemakkelijk leiden tot schimmelgroei en daarmee tot een verslechtering van het leefklimaat. Dit kan worden verholpen door een automatisch ventilatiesysteem dat via een warmtewisselaar wordt bediend.