Dakrenovatie : Gidswerken Prijzen en Offerte

Het vernieuwen van uw dak is een van die zware renovatieklussen waar iedereen bang voor is, en terecht! De renovatie van uw hellend dak of plat dak is een complexe aangelegenheid en gaat vaak gepaard met verrassingen die zwaar op het budget wegen; daarom mag geen enkele stap over het hoofd worden gezien.

Als integraal onderdeel van het skelet van uw gebouw kan de prijs van een dakreparatie hoog oplopen en mag niets aan het toeval worden overgelaten. Als het dak in slechte staat is en gerepareerd moet worden, kunt u de prijs gemakkelijk verlagen voordat u een huis koopt.

Dakrenovatie

Hoeveel kost een dakrenovatie?

Een dakrenovatie kan zo eenvoudig zijn als het reinigen van de dakpannen of leien, maar het kan ook gaan om een complete verandering van de dakbedekking, inclusief het repareren of volledig opnieuw opbouwen van de dakconstructie! Tussen deze uitersten evolueren de prijzen zeer logisch!

Dakrenovatie: criteria voor prijsvariatie

De prijs van een dakrenovatie hangt af van verschillende criteria, zoals :

dakrenovatie met zolder en dakraam

1. De oppervlakte van het dak: hoe groter het dak, hoe hoger de prijs van een dakrenovatie.

2. De staat van het dak: tussen een paar dakpannen of leien die moeten worden vervangen en een heel dak dat opnieuw moet worden gelegd, met inbegrip van het geraamte, zal de aangerekende prijs variëren.

3. Het materiaal van het dak: sommige materialen zijn duurder dan andere. Tegels van klei en natuurleien zijn altijd duurder dan hun tegenhangers van beton dakpannen en kunstleien.

Sommige rieten daken en daken met dakspanen vereisen ook speciale vaardigheden.

dakwerkers renovatie dakpannen

4. De staat van de dakconstructie: als uw dakconstructie opnieuw moet worden gemaakt, zal dit gevolgen hebben voor uw budget.

5. Dakvensters: als er zich dakvensters op uw dak bevinden, kan dit een invloed hebben op de prijs.

6. Dakhellingen

Let op: wanneer een dak opnieuw wordt gedekt, worden heel vaak ook de dakgoten en de goten vernieuwd. Afhankelijk van het gekozen materiaal (koper, zink of PVC) zullen de prijzen sterk uiteenlopen. Gemiddeld vertegenwoordigt een afvoersysteem ongeveer 10% van een totaal renovatiebudget.

Dakrenovatie: prijs per m2

De gemiddelde prijs van een complete dakrenovatie inclusief dakbedekking (pannen, leisteen, staal, zink, ...), raamwerk en isolatie is ongeveer: 85 € tot 400 € per m2.

De prijs is afhankelijk van de gekozen materialen, de staat van de dakconstructie en de vorm van het dak.

Ontdek meer over onze prijzen en offertes voor dakrenovatie! >>

De prijzen worden ter indicatie gegeven. Zij houden geen rekening met de technische specificaties, de keuze van de materialen, de complexiteit van het werk en de geografische bijzonderheden.

Type dakrenovatiePrijs per m2
Vervangen van een dak naar nieuw€190 tot €300
(skeletbouw, dakbedekking en isolatie) 
GroendakinstallatieZowat €65
(groen dak of ecodak) 
Houten dakframe vervangen€65 tot €120
Kaderbehandeling€60 tot €150
(indien aangetast door schimmels of houtborende insecten) 
Schoonmaken, verwijderen van mos en behandeling van een dak€10 tot €30
Verandering dakcoating€30 tot meer dan €200
(Prijs varieert afhankelijk van de aard van de coating)

Dakbedekking: prijs per m2

Soort tegelsPrijs per m2
Terracotta tegels€45 per m2
Concrete dakpannen30 € per m2
Laat dak€65 per m2
Shingle dak€15 per m2
Dak met rieten dak€120 per m2
Staal dak€35 per m2
Groen dak€60 per m2
Zinken dak55 € per m2

Prijzen dakisolatie

staal voor uw daken

Soort dakisolatiePrijs per m2
Dakisolatie van binnenuit€55 tot €120
Dakisolatie van buitenaf120 € tot 350 €

Waarom uw dak renoveren?

Er zijn drie hoofdredenen om een dak te renoveren:

 • In een noodgeval als er een lek is en het huis overstroomt,
 • Als onderdeel van een complete renovatie van een bestaand gebouw,
 • Als onderdeel van een zolderverbouwingsproject, al dan niet in combinatie met een verhoging.

1. Renovatie van een lekkend dak

Na een storm of de val van een boom op het dak, bijvoorbeeld, kunnen dakpannen of leien worden afgerukt, waardoor de dakconstructie is overgeleverd aan de elementen.

soort dakbedekking

In deze uitzonderlijke situatie moet dakrenovatie dringend gebeuren. Vaak gedekt door de verzekering, wordt de dakbedekking in dit geval uitgevoerd volgens dezelfde norm als de bestaande.
Aangezien het dak is doorgebroken, moeten de werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd om de waterschade in het gebouw te beperken.

In deze uitzonderlijke situatie, moet de dakrenovatie dringend gebeuren. Vaak gedekt door verzekeringsmaatschappijen, worden dakreparaties in deze context uitgevoerd alsof het dezelfde zijn als voorheen.
Aangezien het dak is doorgebroken, moeten de werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd om de waterschade in het gebouw te beperken.

Over het algemeen beperkt de renovatie van een dak zich tot het vervangen van de dakpannen of leien waar deze zijn afgescheurd. De dakconstructie wordt van tevoren gecontroleerd.

een daklek repareren

In geval van grote schade zal de urgentie van de herstelling gevolgd worden door een volledige vernieuwing van het dak.

2. Renovatie van een oud dak

Als je een oud huis koopt, is het dak niet altijd gegarandeerd. Het dak moet volledig worden vernieuwd voordat er binnen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de staat van het dak, kan de gehele dakconstructie worden verwijderd. Daartoe worden de dakpannen of leien verwijderd en wordt het raamwerk vervangen. Voordat het dak wordt bedekt met nieuwe dakpannen of leien.

Uw dak vernieuwen

3. Renovatie en verhoging van het dak om een loft te creëren

Wanneer het huis te klein wordt en u meer ruimte nodig heeft, kan het verbouwen van de zolder de oplossing zijn voor uw verlangen naar een uitbouw.

het verbouwen van uw zolder

- Als de hoogte onder het dak voldoende is, kan het dak op zijn plaats blijven. Een eenvoudige controle van de dakstructuur zal worden uitgevoerd voordat, indien nodig, wordt overgegaan tot vervanging van de dakpannen of leien. U profiteert ervan om dakvensters te plaatsen en voor een optimale isolatie te zorgen.

- Wanneer de hoogte onder het dak onvoldoende is, is het mogelijk het dak te verhogen.

prijzen voor de inrichting van een woonkamer op zolder

Dit houdt in dat de dakpannen of leien worden verwijderd, evenals het geraamte, en dat de muren met een paar windblokken worden verhoogd. Dan kan het dak er weer op.

+ Opmerking: Het is ook mogelijk om een volledige verdieping aan een gebouw toe te voegen. Dit staat bekend als het verhogen van de hoogte van uw huis. Deze operatie is echter niet zonder risico, want zij vereist een voorafgaande berekening van de sterkte van de funderingen als gevolg van het extra gewicht dat moet worden gedragen.

Herbedekking: de te volgen stappen

Het vernieuwen van een dak is een zaak voor een specialist. Timmerman, dakdekker, zinkwerker: de beroepen in verband met de dakbedekking van een huis zijn zeer technisch.

Als de helling niet goed is, kan er water onder de pannen komen en kan het dak gaan lekken. Hoe ouder het huis, hoe gecompliceerder de dingen worden. Hoe ouder het gebouw, hoe groter het risico op verzakking van het dak. Tenslotte, wanneer het dak een plat dak is, komt kwel nog vaker voor.

Met andere woorden, dakbedekking of her-dakbedekking is een taak voor professionals alleen!

De 4 hoofdfasen van een totale dakrenovatie zijn traditioneel als volgt:

Stadium 1: Voorafgaande diagnose van het dak

De herstelling van een volledig dak vereist in de eerste plaats een diagnose van het bestaande dak.

 • Is het gewoon een kwestie van een paar tegels of leien vervangen?
 • Zijn de bekledingselementen recupereerbaar?
 • Is het dak asbestvrij?
 • Wat is de conditie van de dakconstructie?
 • Is de zoldervloer al geïsoleerd?
 • Wilt u in de toekomst zonnepanelen installeren? enz.

Voor elke vraag zullen de antwoorden de uitvoeringstermijnen en de prijzen van de offertes variëren.

Stap 2: Terreinvoorbereiding en formaliteiten

De voorbereiding van de bouwplaats begint met de administratieve formaliteiten.

renovatie van het dak tijdens de werken, verwijdering van dakpannen

Voor kleine dakreparaties of het reinigen van het dak zijn geen formaliteiten nodig.

Wanneer de werkzaamheden leiden tot een wijziging van het uitwendige aspect, zal een voorafgaande aangifte van werkzaamheden noodzakelijk zijn (voorbeeld voor een glazen dak).

Dit is met name het geval bij een wijziging van de kleur van het dak of een volledige vernieuwing van het dak, d.w.z. als u de volledige dakbedekking vervangt.

> Wanneer de werkzaamheden een verandering van de grootte van het dak inhouden, een verandering van de helling om ruimte onder het dak te creëren, de creatie van een terrasdak ter vervanging van een hellend dak, of wanneer u de dakbedekking verandert (pannen vervangen door leien bijvoorbeeld), zult u een bouwvergunning moeten aanvragen.

+ Een bouwvergunning is vereist als uw huis in een beschermd gebied staat, zoals in de buurt van een historisch monument.

Belangrijk: Afgezien van de administratieve procedures wordt een dakrenovatieproject vaak bemoeilijkt door de hoogte van de gevels. Wanneer een steiger op de openbare weg moet komen, moet een vergunning worden aangevraagd.

Stap 3: Verwijdering van het dak en herziening van de dakstructuur

een daklek repareren

De verwijdering van het dak bestaat uit het verwijderen van de volledige dakbedekking en het blootleggen van de dakstructuur.

Tijdens de werkzaamheden wordt het dak bedekt om schade aan het huis in geval van regen te voorkomen. Als er te redden delen van de dakbedekking zijn, worden die apart gelegd. Beschadigde tegels en leien worden gerecycleerd.

leisteen

Bij de voorlopige diagnose moet normaal gesproken de toestand van de dakconstructie zijn beoordeeld. Afhankelijk van de diagnose kan het nodig zijn bepaalde elementen te wijzigen.

vergelijking dak renovatie huis dakpannen zink

In geval van aantasting door houtboorders moet de gehele dakconstructie worden getest en behandeld.

Stap 4: Vernieuwen dak

Een nieuwe dakbedekking wordt uitgevoerd op een gezonde dakstructuur.

Om het dak waterdicht en geïsoleerd te maken, worden tussen de panlatten en de bedekking verschillende tussenlagen aangebracht.

Het scherm onder het dak :

Bitumenplaten, microgeperforeerde synthetische films, dampdoorlatende schermen (HPV), of reflecterende schermen.

Het dakscherm beschermt de structuur tegen water, sneeuw, stof, zand en het binnendringen van kleine dieren. Het voorkomt dat het dak door de wind wordt opgetild en verbetert de ventilatie van het dak.

Het dampscherm :

Het vochtscherm, dat kan bestaan uit bitumenvilt of aluminiumfolie, voorkomt dat waterdamp in huis stagneert.

De isolatie wordt ofwel rechtstreeks op de vloer of onder het dak aangebracht, afhankelijk van het feit of de zolder verloren gaat of wordt verbouwd.
Het dak wordt opnieuw bedekt met de oorspronkelijke bedekking (pannen/leien), of met een nieuwe bedekking. Alle systemen voor de afvoer van regenwater (gootstukken, dakgoten, enz.) worden gemoderniseerd.

Uw dak vernieuwen: administratieve formaliteiten

Als u uw dak op dezelfde manier vervangt, zoals in de meeste gevallen het geval is, is geen aangifte van werkzaamheden vereist en is geen bouwvergunning vereist. Indien u echter het uiterlijk van uw dak of uw dakconstructie wijzigt (wijziging van de bekleding, toevoeging van een dakvenster, wijziging van de helling, enz.), dakreparatiewerkzaamheden een toename van het woonoppervlak inhouden (toevoeging van een verdieping of verhoging van een dak) en/of een wijziging van het uiterlijk van het huis, moet u een voorafgaande verklaring van de werkzaamheden bij uw gemeente indienen.

In dat geval is een voorafgaande aangifte van de werken of een bouwvergunning vereist:

De voorafgaande aangifte van werken

Dit geldt voor projecten waarbij een nieuwe vloeroppervlakte van 5 tot 20 m2 wordt gecreëerd.

Of van 20 tot 40 m2 in gemeenten met een POS of PLU, indien de totale oppervlakte van het huis na de werkzaamheden toch minder dan 150 m2 bedraagt.

Voor de installatie van een dakvenster, alsmede voor de wijziging van de dakconstructie en de dakbedekking, is eveneens een voorafgaande verklaring van werken vereist.

Bouwvergunning

Betreft projecten voor het creëren van een vloeroppervlak van meer dan 20 m2 (of 40 m2 voor gemeenten met een POS of PLU).

Zij is ook vereist in geval van wijziging van de draagconstructie van het huis of wijziging van de voorgevel.

Opgelet: Indien de totale woonoppervlakte van uw woning na de werken meer dan 150 m2 bedraagt, moet u een beroep doen op een architect.

Hoe isoleert u uw dak tijdens een renovatie?

Het dak is het element dat het meeste warmte verliest (gemiddeld 30%) in een huis.

De warmte die in de woning wordt geproduceerd, stijgt systematisch, en als het dak slecht geïsoleerd is, ontsnapt ze via het dak. Dit soort isolatieprobleem verhoogt uw energiefactuur aanzienlijk en beperkt het thermisch comfort in uw woning.

Gevallen waarin het essentieel is om uw dak te isoleren :

- Als uw dak nog niet geïsoleerd is (energieverliezen zijn enorm en uw comfort wordt aangetast).

- Is uw dak al geïsoleerd? In dit geval moet worden nagegaan of de dikte van de aangebrachte isolatie voldoet aan de minimumnormen (rendement van de isolatie) en of deze in goede staat verkeert. Het is voldoende dat u zich er niet van bewust bent dat er water is geïnfiltreerd om bijvoorbeeld uw isolatie ondoeltreffend te maken.

afdekmateriaal

Soorten dakisolatie

Om dit probleem op te lossen, kunt u uw dak isoleren met verschillende technieken:

 1. Dakisolatie van binnenuit
 2. Dakisolatie van buitenaf
 3. Isoleren van verloren zolderruimte (niet bewoonbaar)

1. Dakisolatie van binnenuit

isolatie oud huis

Dakisolatie van binnenuit bestaat uit het verwijderen van de binnenbekleding van de dakplaten om isolatieprodukten (glaswol, steenwol, enz.) in de daksparren aan te brengen.

Vervolgens legt u er gewoon uw bekleding op (hout, gipsplaat, enz.).

Om het te weten: Dit is een eenvoudiger en goedkoper systeem dan uitwendige isolatie, maar de verwijdering van koudebruggen is delicater. U kunt wat woonruimte verliezen.

2. Dakisolatie van buitenaf

dakisolatie van buitenaf

Er zijn verschillende technieken voor dakisolatie van buitenaf. U kunt kiezen voor dakisolatie met behulp van sarking. Dit houdt in dat er opeenvolgende lagen isolatie op uw dak worden aangebracht.

Of, meer traditioneel, u kunt kiezen voor zelfdragende panelen (chevron dozen of sandwichpanelen).

+ Om het te weten: Beide technieken zijn zeer doeltreffend, maar moeten door professionals worden uitgevoerd om het best mogelijke resultaat te verkrijgen. Het kost meer dan interne isolatie, maar het is een zeer goede oplossing, vooral als u uw zolder wilt verbouwen.

3. Isoleren van verloren (onbewoonbare) zolders

isolatiewerkzaamheden

Als u uw zolder niet wilt verbouwen, kunt u kiezen voor inblaasisolatie. Dit is een snelle, voordelige en effectieve manier om uw zolder te isoleren!

Het werkt door pluizige isolatie naar de zolder te blazen, die een gelijkmatige laag vormt voor een uitstekende isolatie!

Gids voor isolatie en renovatie van buitendaken

Wat zijn de voordelen van dakisolatie aan de buitenkant?

Wist u dat een slecht geïsoleerd dak gemiddeld 30% van het warmteverlies in een woning veroorzaakt?

Het is een van de elementen, samen met de muren (tussen 15 en 20%), die het meeste warmteverlies veroorzaken en om dit probleem aan te pakken kan uitwendige dakisolatie een goede oplossing zijn.

> Het van buitenaf isoleren van uw dak is een ambitieus project dat duur kan uitvallen, maar op lange termijn zal het u veel voordelen opleveren, aangezien u uw dagelijks comfort zal verbeteren door de koudebruggen in uw dak te verminderen.

Voordelen van isolatie langs buiten :

uw dak isoleren - dakrenovatie

 • Een verlaging van uw energierekening (minder verwarming in de winter en minder airconditioning in de zomer)
 • Als u uw zolder wilt verbouwen, is isolatie van buitenaf een van de meest geschikte oplossingen, omdat u geen woonruimte verliest.
 • In geval van doorverkoop zal de waarde van uw eigendom hoger zijn.

Dakisolatietechnieken van buitenaf

> Het isoleren van uw dak met sarking

Sarking is een techniek om een dak van buitenaf te isoleren, waarbij verschillende opeenvolgende lagen op het dak worden aangebracht om de isolatie ervan te optimaliseren.

Sarking wordt uitgevoerd op uw dakconstructie, kaal. De installatie van elk element gebeurt stapsgewijs, van binnen naar buiten (bevestiging van de bekleding op de daksparren, plaatsing van het scherm onder het dak, isolatiepanelen...).

Dakisolatie door middel van sarking is een veel gebruikte techniek voor dakisolatie van buitenaf.

Uw dak isoleren met zelfdragende panelen

Rafter dozen

Isolatie met chevron dozen wordt rechtstreeks op de gordingen van de dakconstructie uitgevoerd. Het is een isolatieoplossing die net zo interessant is als sarking, omdat deze panelen zeer sterk zijn, in verschillende lengtes verkrijgbaar zijn, en :

 • De afwerking van het binnenplafond (de achterkant is bewerkt om als plafond te dienen)
 • Thermische isolatie
 • Steun voor de latten
 • Ventilatie van uw dak

Sandwichpanelen

Stijve panelen bestaande uit 3 boven elkaar liggende lagen, sandwichpanelen vormen één enkel zelfdragend element (decoratieve onderzijde, isolerende strip en waterdichte bovenzijde).

Ze worden rechtstreeks op de gordingen of daksparren geplaatst en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen. Het is een alles-in-één-systeem, dat gemakkelijk te installeren is, maar toch de tussenkomst van gekwalificeerde vakmensen vereist.

Dakrenovatiebedrijf: vertrouw ons!

Wilt u uw dak renoveren?

Uw BKG adviseur zal er voor zorgen:

 • Hij zal contact opnemen met de gekwalificeerde ambachtslieden in uw regio en hun offertes met elkaar laten concurreren, om zo de beste prijsoffertes te verkrijgen.
 • Hij zal u ook de opvolging van de werf kunnen aanbieden, om u te begeleiden tot de werken voltooid zijn.

Wilt u uw dak isoleren?

renovatie isolatie dak huis

U weet niet welke isolatietechnieken u moet kiezen? Heb je hulp nodig?

Vertrouw op de expertise van uw lokale BKG adviseur!

Voor uw dakbedekking en timmerwerk maakt BKG voor u meerdere offertes en onderhandelt zo nauwkeurig mogelijk over de prijzen, dankzij onze kennis van de werkzaamheden. De bedrijven waarop wij een beroep doen, worden in de eerste plaats geselecteerd op grond van de kwaliteit van hun diensten, hun deskundigheid en hun financiële en administratieve gezondheid.

Offerte aanvragen voor een dakrenovatie

Ben je benieuwd op welke manier wij jouw dak kunnen vernieuwen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor een professionele dakrenovatie. Wij schetsen je een beeld van de mogelijkheden, wat het makkelijker maakt om tot een weloverwogen keuze te komen. Door je dak te renoveren, bespaar je straks maandelijks op je vaste lasten!

U kan bij ons terecht voor uw werken in elke regio.

Dakisolatie

Regio's

Bij BKG dakrenovatie kan je offertes aanvragen voor all regio's in België.

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest