Belastingvermindering dakisolatie 2019

Dakisolatie is een interessante manier om je energiefactuur naar beneden te halen en dat is ook de overheid niet ontgaan. Naast de voordelige premies krijg je nu ook een belastingvermindering. Om zeker te zijn dat je aan alle voorwaarden voldoet, neem je onderstaande punten best aandachtig door opgesteld door bkg dakwerken.

Voorwaarden voor de belastingvermindering

Om recht te hebben op belastingvermindering bij dakisolatie zijn er enkele voorwaarden:

1. Zelf plaatsen is niet toegelaten!

In tegenstelling tot de isolatiepremies, waarop ook doe-het-zelvers kunnen rekenen bij isolatiewerken, moet je steeds een beroep doen op een geregistreerde aannemer om recht te hebben op de belastingvermindering.

Het prijsvoordeel maakt het vaak interessanter om alles te laten uitvoeren dan zelf aan de slag te gaan. Je kan hiervoor ons rekenvoorbeeld bekijken in het artikel:
– Prijs dakisolatie laten plaatsen

2. Isolatiewaarde en dikte van de isolatie

Het isolatiemateriaal moet een minimale Rd-waarde behalen van 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Hoeveel centimeter dakisolatie dit is, zal afhangen van het type materiaal dat gebruikt wordt. Het is ook mogelijk om verschillende lagen isolatie over elkaar te plaatsen. Dit moet dan wel duidelijk vermeld staan op de factuur.

Aangezien je de kosten in grote mate kan recupereren en de vereisten voor premies van de netbeheerder strenger zijn (minimale Rd-waarde van 3,5 m²K/W in 2016 en 4,5 m²K/W vanaf 2017), doe je er ook goed aan beter te isoleren dan het wettelijke minimum. Zo kom je in aanmerking voor de premies én voor de belastingvermindering.

Bovendien schrijft de Vlaamse dakisolatienorm voor dat alle daken van woningen én huurwoningen tegen 2020 verplicht geïsoleerd moeten zijn.

3. De zoldervloer isoleren kan ook

Wanneer je de zolder niet gebruikt als woonruimte en deze dus niet verwarmd wordt, is het ook toegelaten om de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping te isoleren. Dit zal voorkomen dat de zolder ongewenst opgewarmd wordt. Dit levert dus ook een besparing op je energiefactuur op.

4. Correcte factuur

De aannemer die je dakisolatie plaatst, moet steeds vermelden op welk adres de werken uitgevoerd werden en op naam van welke persoon. Daarnaast moet ook de ouderdom van de woning vermeld staan. Afzonderlijke kosten, zoals bijvoorbeeld de dakafwerking, moeten duidelijk afzonderlijk geprijsd staan. Ook de formule “Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 §1 eerste lid, 1° tot 6° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992” moet vermeld worden.

5. Ouderdom van de woning

Op het moment dat je de dakisolatie laat plaatsen, moet je huis minstens vijf jaar in gebruik genomen zijn als woning.

6. Eigenaar, huurder of verbouwer

Iedereen die belastingplichtig is in België, kan aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie. Je hoeft dus geen eigenaar of bewoner te zijn van de woning. Ook huurders en verbouwers kunnen het belastingvoordeel aanvragen.

Hoe belastingvermindering voor dakisolatie aanvragen

De aanvraag van je belastingvermindering moet rechtstreeks gebeuren op je belastingaangifte. Deze bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering door energiebesparende uitgaven. Een kopie van de factuur en het betalingsbewijs moeten steeds toegevoegd worden aan de belastingaangifte.

Bij indiening via Tax-On-Web moeten de documenten niet opgestuurd worden. Ze moeten wel goed bewaard worden voor een eventuele controle. Belangrijk om weten is dat de betalingsdatum ook bepaalt voor welk inkomstenjaar het voordeel telt en niet de factuurdatum.

Let op! Voor de aanvraag van premies en subsidies gelden andere regels en werkwijzen. Lees alles over premies voor dakisolatie in dit artikel..

Maximumbedrag en aandachtspunten

Kies steeds voor een aannemer die zich gespecialiseerd heeft in dakisolatie plaatsen. Zo ben je zeker dat alle richtlijnen voor de belastingvermindering gevolgd worden en ben je ook gerust dat de plaatsing correct gebeurt en er wordt gekozen voor een geschikt isolatiemateriaal.