Subsidies en premies dakisolatie 2024

Door je dak te isoleren kan je heel wat geld uitsparen en geniet je van een comfortabele woonomgeving. Om je aankoop nog sneller terug te verdienen kan je gebruikmaken van diverse premies en vergoedingen voor dakisolatie. Hierna volgt een handig overzicht van alle voordelen die je kan aanvragen in 2024door BKG

1. Netbeheerder premie voor dakisolatie

Zowel zelf geplaatste dakisolatie als de plaatsing door een geregistreerde aannemer komen in Vlaanderen in aanmerking voor een isolatiepremie van de netbeheerder (Eandis of Infrax). Indien je de isolatiewerken zelf uitvoert, zal de premie wel lager liggen dan bij isolatiewerken door een aannemer.

Het isoleren van de zoldervloer komt ook in aanmerking als er geen verwarmde woonvertrekken in de zolderkamers aanwezig zijn. Hou er rekening mee dat de vergoeding geldt voor dak- of zoldervloerisolatie, en niet voor beide.

Voorwaarden dakisolatiepremie

subsidies dakisolatie

Je moet kijken naar de datum op de eindfactuur om te weten in welk jaar je recht hebt op een premie. De datum van betaling heeft hierop geen invloed. Jouw woning moet ook voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet van de netbeheerder.

Ook het isolatiemateriaal moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: om recht te hebben op de premie voor dakisolatie moet de Rd-waarde van het dakisolatiemateriaal minimaal 3,5 m² K/W bedragen. Dit mag worden bekomen door de plaatsing van meerdere lagen, maar hou er rekening mee dat al bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag niet mogen meegerekend worden. De waarde van 3,5 m² K/W moet dus enkel met nieuw geplaatst isolatiemateriaal worden bereikt.

Hoe dakisolatiepremie aanvragen?

Een premie aanvragen kun je het gemakkelijkst online doen, al kun je natuurlijk ook de aanvraagformulieren downloaden op de website van je netbeheerder en per post opsturen. Jouw netbeheerder moet die formulieren ten laatste een jaar na de factuurdatum ontvangen hebben. Daarna kan het tot 6 maanden duren vooraleer de premie wordt uitbetaald. Je kunt maar één keer per jaar een aanvraagdossier indienen.

Als je de isolatie hebt laten plaatsen door een aannemer, zullen de premies waar je recht op hebt dubbel zo hoog zijn als wanneer je de plaatsing zelf hebt verricht. Precieze bedragen ontdek je in het volgende stuk.

dakisolatie premies

Hoeveel bedraagt de dakisolatiepremie?

Het bedrag dat je kan terugverdienen per m² hangt af van de isolatiewaarde. Er is niet langer een maximumbedrag van toepassing. Hierbij een overzicht van de prijzen per vierkante meter:

Rd-waarde minimum 3,5 m² K/W:

Plaatsing door aannemer: 6 euro per m²

Zelf plaatsen: 3 euro per m²

Rd-waarde minimum 4 m² K/W:

Plaatsing door aannemer: 7 euro per m²

Zelf plaatsen: 3,5 euro per m²

Rd-waarde minimum 4,5 m² K/W:

Plaatsing door aannemer: 8 euro per m²

Zelf plaatsen: 4 euro per m²

Voor personen die recht hebben op sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit (de zogenaamde beschermde afnemers), worden deze bedragen en maxima in 2016 verhoogd met nog eens 50%.

Wie zijn dak wil isoleren, doet er goed aan om zich op voorhand goed te informeren over de mogelijke financiële tussenkomsten waar hij recht op geeft. Dit kan je immers een pak geld doen besparen. Naast de hierboven besproken premies, geven sommige steden en gemeenten ook nog bijkomende premies. Dit zal vooral het geval zijn wanneer je kiest voor milieuvriendelijke isolatiematerialen (zoals hennep, schapenwol of vlas).

dakisolatie premie

Wijzigingen 2018

Vanaf 2018 wordt de minimale Rd-waarde verstrengd. Vanaf dan moet de Rd-waarde minimaal 4,5 m² K/W zijn. De premie zal dan 6 euro per m² bedragen bij uitvoering door een aannemer, doe-het-zelvers kunnen rekenen op een vergoeding van 3 euro per m².

Beschermde afnemers kunnen zich vanaf 2018 verwachten aan een premie van 10,50 euro per m² bij dakisolatie door een aannemer of 5,25 euro per m² als ze zelf hun dak isoleren.
 

2. Belastingvermindering dakisolatie

De federale overheid geeft je voor werken uitgevoerd een belastingvermindering van 30% op het factuurbedrag wanneer je hebt geïnvesteerd in dakisolatie. Indien je jouw woning gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden zou gebruiken (als je bijvoorbeeld een zelfstandig bijberoep uitoefent), komt wel enkel het private deel in aanmerking voor de belastingvermindering.
Lees er meer over in het artikel “Dakisolatie en belastingvermindering“.

Het verkrijgen van deze belastingvermindering is wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet de dakisolatie worden geplaatst door een geregistreerd aannemer. Deze moet jou een attest bezorgen waarin hij bevestigt dat de werken die hij heeft uitgevoerd wel degelijk in aanmerking komen voor de betreffende vermindering. Nieuwbouwwoningen vallen uit de boot: bij aanvang van de werken moet jouw woning minimum 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De meest technische voorwaarde stelt dat het isolatiemateriaal een minimale Rd-waarde moet hebben van 2,5 m² K/W.

De vermindering wordt bovendien begrensd tot een maximumbedrag van 3070 euro. Deze maatregel wordt overigens vanaf 2017 afgeschaft, al is er wel een overgangsmaatregel voorzien.

Een nuttig weetje is nog dat de isolatie van de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping ook in aanmerking komt voor deze belastingvermindering, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de zolder onbewoonbaar is (bijvoorbeeld als de zolder niet wordt verwarmd). Je kunt de vermindering aanvragen door het invullen van de daarvoor voorziene codes in de aangifte van de personenbelasting.

Houd er rekening mee dat volgens de Vlaamse dakisolatienorm alle Vlaamse daken tegen 2020 geïsoleerd moeten zijn.

Erkende isolatiespecialisten kunnen naast het uitvoeren van de isolatiewerken ook helpen bij het kiezen van dakisolatiemateriaal waarmee je in aanmerking komt voor deze belastingvermindering.