Premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen: Hoe aanvragen?

Een dakrenovatie is een investering in uw woning, maar het kan een dure aangelegenheid zijn. Gelukkig biedt de Vlaamse overheid verschillende premies aan om u financieel te ondersteunen bij uw dakrenovatie in 2024. In dit artikel bespreken we de verschillende premies, de voorwaarden en hoe u ze kunt aanvragen.

Als je erover denkt om je dak te renoveren, wil je natuurlijk weten waar je recht op hebt en hoe je die premies aan kan vragen. Dus haal pen en papier tevoorschijn en maak aantekeningen. We gaan je alles vertellen over de premies voor dakrenovatie in Vlaanderen in 2024. En voor je het weet, zit je binnen onder je gloednieuwe dak, helemaal droog en warm, zonder dat het je een fortuin heeft gekost. Klinkt dat niet als muziek in de oren? Maar eerst... Wie komt in aanmerking voor deze premies? Laten we dat samen gaan ontdekken.

dakrenovatie premie

Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie is een premie van de Vlaamse overheid die u kunt aanvragen voor verschillende renovatiewerken aan uw woning, waaronder dakrenovatie.

Voorwaarden:

 • De woning moet minstens 15 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.
 • De werken moeten voldoen aan bepaalde technische eisen.
 • U kunt de premie slechts één keer per vijf jaar aanvragen voor dezelfde woning.

Bedrag:

U kunt een premie krijgen van 8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen vanaf 2024.

Aanvragen:

U kunt de Mijn VerbouwPremie aanvragen via het Woningfonds: https://www.woningfonds.be/

Totaalrenovatiebonus

De Totaalrenovatiebonus is een extra premie die u kunt krijgen bovenop de Mijn VerbouwPremie als u verschillende energiebesparende maatregelen uitvoert binnen de 5 jaar.

Voorwaarden:

 • U moet de Mijn VerbouwPremie hebben aangevraagd voor minstens drie verschillende energiebesparende maatregelen.
 • De werken moeten voldoen aan bepaalde technische eisen.

Bedrag:

De Totaalrenovatiebonus bedraagt €1.250 (2023) of €1.500 (2024) als u de werken laat uitvoeren door een aannemer.

Aanvragen:

U kunt de Totaalrenovatiebonus aanvragen via het Woningfonds: https://www.woningfonds.be/

Gemeentelijke premies

Naast de premies van de Vlaamse overheid, bieden ook sommige gemeenten premies aan voor dakrenovatie. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Tip:

Combineer verschillende premies om het maximale financiële voordeel te behalen.

Wie komt in aanmerking voor deze premies?

In 2024 zal voor het renoveren van daken in Vlaanderen een scala aan premies beschikbaar zijn. Maar hoe kan men bepalen of ze hiervoor in aanmerking komen? We hebben specifiek enkele criteria gedefinieerd waar huiseigenaren aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze Premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen.

 1. Eigenaar van de woning: Enkel de eigenaar van de woning kan deze premie aanvragen. Huurders zijn hier dus uitgesloten.
 2. Leeftijd woning: De woning moet minimaal 30 jaar oud zijn.
 3. Verbetering energieprestatie: De renovatie moet een aanzienlijke verbetering van de energieprestatie van de woning ten gevolge hebben.
 4. In orde met verplichtingen: De huiseigenaar moet in orde zijn met alle bestaande bouw- en omgevingsvergunningen.

Uitgebreide criteria voor premieaanvraag

Om een completer beeld te krijgen, hebben we een tabel samengesteld die meer uitgebreide criteria biedt voor deze dakrenovatiepremies:

CriteriaBeschrijving
InkomensniveauHet gecombineerde inkomen van de huiseigenaar en zijn/haar partner mag niet meer bedragen dan een bepaald bedrag per jaar.
FacturenDe huiseigenaar moet alle facturen kunnen overleggen om de uitgevoerde werkzaamheden te bevestigen.
EnergieprestatiecertificaatDe woning moet beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC) dat de verbeterde energiezuinigheid aantoont.
AannemerDe werken moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer.

Om er absoluut zeker van te zijn dat uw woning in aanmerking komt voor een premie, kunt u het best een beroep doen op energiebesparen.be, de officiële website voor energiebesparende maatregelen in Vlaanderen. Zij hebben een schat aan informatie over de specifieke eisen en procedures om deze premies te verkrijgen.

In het licht van de toenemende nadruk op energie-efficiëntie en duurzaamheid in de huisvestingssector, moedigen we huiseigenaren zeker aan om te profiteren van deze mogelijkheid om hun woning te upgraden en tegelijkertijd kosten te besparen.

Nu we weten wie er in aanmerking komt voor de Premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen, gaan we verder met hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

Hoe kan ik een subsidie aanvragen voor dakrenovatie in Vlaanderen?

Het aanvragen van een premie voor dakrenovatie in Vlaanderen is een proces dat uit een paar stappen bestaat. Het is belangrijk dat u dit proces tijdig start, aangezien er soms wachtlijsten zijn voor deze subsidies. Hier is een stappenplan van hoe u dit kunt doen.

 1. Evalueer eerst of uw huis in aanmerking komt voor de premie. Dit kan met behulp van de checklist op de website van de Vlaamse Overheid.
 2. Dien vervolgens een aanvraag in via de website van de Vlaamse overheid. Hier vindt u het aanvraagformulier voor de dakrenovatiepremie.
 3. Verzamel de nodige documentatie. Dit omvat doorgaans bewijs van eigendom, bewijzen van uitgevoerde werken (facturen) en bewijs dat uw huis aan de voorwaarden voor energie-efficiëntie voldoet.
 4. Stuur uiteindelijk de aanvraag in, samen met alle bijbehorende documentatie.

Het is van essentieel belang dat u zich bewust bent van de deadline voor het indienen van uw aanvraag.

StapBeschrijving
1EvalueerControleren of uw huis in aanmerking komt met de checklist op de overheidssite
2Dien inVul het aanvraagformulier in op de website van de Vlaamse overheid
3VerzamelVerzamel de nodige documentatie, waaronder bewijs van eigendom en bewijzen van uitgevoerde werken
4Stuur inDien de aanvraag in samen met de verzamelde documenten

Bespreking van uw renovatieplan met een expert zou ook nuttig kunnen zijn. Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op uw dakrenovatie. Rekening houdend met de ligging van uw huis, het materiaal van het dak, het klimaat in uw regio en uw budget, kan een expert u helpen de beste keuze te maken voor uw nieuw dak.

Voor meer informatie en details over de premies voor dakrenovatie in Vlaanderen, raad ik u aan de officiële website van de Vlaamse overheid te bezoeken.

Het aanvragen van een premie voor dakrenovatie kan een complex proces lijken, maar laat u niet afschrikken. Neem de tijd om uw mogelijkheden te onderzoeken, stel vragen en vraag hulp indien nodig. In het volgende gedeelte zullen we het hebben over plekken waar u hulp kunt krijgen bij het aanvragen van deze premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen.

Waar kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van deze premies?

Als je overweegt om te werken aan je dak, dan kan het nuttig zijn om te weten dat er verschillende premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen zijn die je kunt aanvragen. Het proces om deze premies aan te vragen kan echter best ingewikkeld zijn. Gelukkig zijn er verschillende plekken waar je hulp kunt krijgen.

Deskundige aannemers

Een van de beste plaatsen om hulp te krijgen is bij deskundige aannemers. Zij hebben vaak ervaring met het aanvragen van deze premies en kunnen je begeleiden tijdens het gehele proces. Ze kunnen je ook helpen met het maken van een offerte voor de werken die nodig zijn.

Lokale overheid

Je lokale overheid in Vlaanderen kan ook een waardevolle bron van informatie zijn. Ze kunnen je informeren over de verschillende premies dakrenovatie 2024 die beschikbaar zijn en je helpen bij het invullen van de nodige documenten.

Online hulpbronnen

Er zijn ook verschillende online hulpbronnen die je kunt raadplegen. Websites zoals energiebesparen.be bieden uitgebreide informatie over de beschikbare premies en hoe je deze kunt aanvragen.

Om je te helpen een beter inzicht te krijgen in waar je deze hulp kunt vinden, hebben we de volgende tabel samengesteld:

Bronnen voor hulpServices
Deskundige aannemersBegeleiding tijdens het gehele proces, hulp bij het maken van een offerte
Lokale overheidInformatie over beschikbare premies, hulp bij het invullen van documenten
Online hulpbronnenUitgebreide informatie over beschikbare premies, hulp bij het aanvragen

Het krijgen van hulp bij het aanvragen van deze premies kan het veel makkelijker maken om de financiële ondersteuning te krijgen waar je recht op hebt. Of je nu kiest voor deskundige aannemers, hulp zoekt bij je lokale overheid, of gebruik maakt van online hulpbronnen, er is voldoende ondersteuning beschikbaar.

Nu je weet waar je hulp kunt krijgen, is het tijd om te kijken naar de voordelen die het aanvragen van deze premies met zich mee kan brengen.

Wat zijn de voordelen van het aanvragen van deze premies?

Het aanvragen van premies voor dakrenovatie in 2024 in Vlaanderen biedt verschillende voordelen. Het primaire voordeel is financiële ondersteuning. De kosten van dakrenovatie kunnen hoog oplopen en deze premies helpen de kosten te drukken.

Een ander groot voordeel is de verbetering van de energie-efficiëntie van uw huis. Door het nieuwe dak te plaatsen, wordt de isolatie van het huis verbeterd, wat op zijn beurt leidt tot minder energieverbruik en lagere energierekeningen. Verder draagt het bij aan de bescherming van het milieu door het verminderen van de koolstofvoetafdruk.

Overzicht van de voordelen:

 • Financiële ondersteuning: Premies helpen de kosten van dakrenovatie te drukken.
 • Verbetering van energie-efficiëntie: Een nieuw dak verbetert de isolatie, wat leidt tot minder energieverbruik.
 • Milieubescherming: Door de isolatie te verbeteren en de energie-efficiëntie te verhogen, draagt u bij aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk.
VoordeelBeschrijvingImpact
Financiële ondersteuningPremies helpen de kosten voor de renovatie van een dak te dragenVerlaging van renovatiekosten
Verbetering energie-efficiëntieEen nieuw dak verbetert de isolatie en verhoogt de energie-efficiëntieVermindering van energieverbruik en energierekening
MilieubeschermingDoor de verbeterde isolatie en energie-efficiëntie verminderd de koolstofvoetafdrukBijdrage aan milieu door vermindering van CO2-uitstoot

Naast het verlagen van je energieverbruik en kosten, vergroot het aanvragen van premies voor dakrenovatie ook de waarde van je huis. Volgens recente onderzoeken kan een gerenoveerd, energie-efficiënt dak de verkoopprijs van je huis aanzienlijk verhogen.

Echter, voordat je de voordelen van deze premies in Vlaanderen plukt, ga je aan de slag met het aanvraagproces voor de premies. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn om optimaal te kunnen profiteren van deze kansen.

In de volgende sectie kijken we naar mogelijke nadelen of valkuilen die je moet vermijden bij het aanvragen van deze premies.

Zijn er nadelen of valkuilen die ik moet vermijden bij het aanvragen van deze premies?

Bij het aanvragen van premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen, zijn er bepaalde aspecten waarop men moet letten om misstappen te vermijden. Hoewel deze premies voordelig kunnen zijn, ze komen met specifieke voorwaarden die zorgvuldig moeten worden nagegaan. Hier zijn enkele mogelijke valkuilen en manieren waarop je die kunt voorkomen.

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat premieaanvragen op daken worden bekeken als officiële documenten door de overheid. Dit betekent dat ze volledig, correct en op tijd moeten worden ingediend. Misverstanden of uitstelgedrag kunnen leiden tot afgewezen aanvragen. Zorg daarom dat je al je documenten klaar hebt voordat je begint met de aanvraag.

Ten tweede is het noodzakelijk om alle details van de renovatie te melden, inclusief het gebruik van bepaalde materialen en technieken. Een nalatigheid hierin kan als onregelmatigheid worden gezien door de inspectors.

Het is ook van belang om te realiseren dat niet alle soorten dakrenovaties in aanmerking komen voor een premie. In Vlaanderen worden bepaalde voorwaarden gesteld aan de aard van de werkzaamheden en de duurzaamheid van de gebruikte materialen. Lees daarom altijd de kwalificatie-eisen grondig door.

Tenslotte moet je rekening houden met het feit dat premies niet altijd de volledige kosten van de renovatie dekt. In sommige gevallen zal je zelf een deel van de kosten moeten dragen. Dit is vooral het geval bij grootschalige projecten.

Door zorgvuldige voorbereiding en grondige research kun je de meeste valkuilen vermijden bij het aanvragen van premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen. Zo verhoog je je kansen op een succesvolle aanvraag en zorg je ervoor dat je renovatieproject betaalbaar blijft. Bekijk bijvoorbeeld Premiezoeker, een betrouwbare online bron voor informatie over premies in Vlaanderen.

Nu we de mogelijke valkuilen hebben besproken, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van succesvolle aanvragen van premies voor dakrenovatie.

Voorbeeld van succesvolle aanvragen van premies voor dakrenovatie

vlaamse renovatiepremie dakwerken antwerpen

In Vlaanderen zijn er verschillende mogelijkheden om premies voor dakrenovatie te verkrijgen. Dit proces kan in eerste instantie misschien ingewikkeld lijken, maar met de juiste kennis en voorbereiding is het zeker haalbaar. Onze gids zal u hierbij helpen.

Een succesvol voorbeeld is het gezin Peeters uit Antwerpen, die een premie hebben aangevraagd voor dakwerken. Ze hebben gedurende het proces ontdekt dat de sleutel tot succes in de details zit. Volgens hen is het noodzakelijk om aandachtig naar de vereisten te kijken en je aanvraag daarop af te stemmen.

Een van de belangrijkste dingen om in overweging te nemen bij het aanvragen van een dakrenovatiepremie zijn de energie-efficiëntie-eisen. De overheid moedigt groene initiatieven aan en geeft daarom premies aan huiseigenaren die hun woning energiezuiniger willen maken. Daarbij draagt het belastingvoordeel aanzienlijk bij aan de financiering van de renovatie.

Daarnaast moet de aannemer die u inhuurt voor de dakwerken geregistreerd zijn. Hij of zij moet voldoen aan bepaalde kwalificaties en normen. Onze ervaring laat zien dat dit een cruciale factor is bij de beoordeling van de aanvraag.

Om alle details en vereisten te kennen, wordt het sterk aangeraden om de officiële website van de Vlaamse overheid te raadplegen en naar de nodige informatie te zoeken.

Factoren die succes bepalen

 • Voldoen aan de criteria voor energiezuinige renovaties.
 • Samenwerken met een erkende aannemer.
 • Nauwkeurigheid en gedetailleerde informatie in de aanvraag.
 • Correcte berekening van de kosten en het voordeel van de premie.

Het proces om premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen aan te vragen vraagt om geduld en aandacht, maar de financiële hulp maakt dit zeker de moeite waard. En onthoud: succesvolle voorbeelden laten zien dat het doel haalbaar is!

Na het lezen van dit artikel, bent u wellicht ook geïnteresseerd in andere beschikbare renovatiepremies in Vlaanderen. Lees verder om te ontdekken hoe u deze kunt aanvragen.

Conclusie

In Vlaanderen zijn er voor 2024 verschillende premies beschikbaar voor dakrenovaties. Deze hulpmaatregelen zijn een mogelijkheid die je niet mag missen als je van plan bent werkzaamheden aan het dak van je woning uit te voeren.

Premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen kunnen een serieuze hulp zijn voor huiseigenaren die te kampen hebben met oude, beschadigde of energie-inefficiënte daken. Het belang van een doeltreffende isolatie van je dak kan niet genoeg benadrukt worden. Het zorgt voor een veel aangenamer en warmer gevoel in je woning, en bespaart je bovendien heel wat op je energiefactuur.

Wanneer we spreken over premies voor dakrenovaties in 2024 moeten we vooral de relevantie van duurzaamheid en energie-efficiëntie onderstrepen. De overheid moedigt huiseigenaren aan om hun oude of versleten daken te renoveren of te vervangen door energie-efficiëntere alternatieven. Daarom zijn veel van de beschikbare premies gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie van je woonst.

De beschikbare premies variëren sterk, afhankelijk van de soort werkzaamheden die je wenst uit te voeren, de gebruikte materialen, de grootte van het dak, en zo meer. Het is dus aangeraden om je goed te informeren vooraleer je aan de werken begint.

Het aanvragen van deze premies kan een moeilijk proces lijken, maar in werkelijkheid is het heel eenvoudig. De eerste stap is altijd om contact op te nemen met je lokale overheid of het informatiepunt van de Vlaamse overheid. Zij kunnen je alle nodige informatie verstrekken en je helpen bij het invullen en indienen van de aanvraagformulieren.

In conclusie, de premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen zijn een geweldige kans voor iedereen die van plan is zijn of haar woning te verbeteren. Mis deze kans niet, en neem vandaag nog contact op met de bevoegde instanties. Zorg goed voor je woning, en je woning zal goed voor jou zorgen.

Veelgestelde vragen over Premies dakrenovatie 2024 in Vlaanderen

Wat is Premies dakrenovatie 2024?

Het Premies dakrenovatie 2024 programma in Vlaanderen is een regeling waarbij de overheid financiële ondersteuning biedt aan mensen die hun dak willen renoveren. Het doel van deze premie is om de energie-efficiëntie van woningen te verbeteren en het woningbestand in Vlaanderen te verduurzamen.

Wie kan in aanmerking komen voor Premies dakrenovatie in 2024?

Voor de Premies dakrenovatie in 2024 kunnen alle eigenaren van een woning in Vlaanderen die gebouwd is voor een bepaald jaar, in aanmerking komen. Deze premie is meestal alleen beschikbaar voor woningen die als hoofdverblijf fungeren.

Hoeveel bedraagt de premie voor dakrenovatie in 2024?

Het exacte bedrag van de premie varieert per jaar en hangt af van factoren zoals het type dakisolatie dat u gebruikt en de totale kosten van de renovatie. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast en zal officieel worden aangekondigd in 2024.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor Premies dakrenovatie 2024?

U kunt een aanvraag indienen voor de Premies dakrenovatie via de officiële website van de Vlaamse overheid. Zorg ervoor dat u alle nodige documentatie bij de hand heeft, zoals facturen en certificaten, voordat u de aanvraag indient.

Wanneer kan ik een aanvraag doen voor Premies dakrenovatie 2024?

De exacte data waarop u de aanvraag kunt indienen varieert per jaar, maar over het algemeen kunt u uw aanvraag doen nadat de werkzaamheden zijn voltooid en u een factuur heeft ontvangen van de aannemer.

Zijn er speciale vereisten voor de aannemers die de renovatiewerken uitvoeren?

Ja, om in aanmerking te komen voor de premie moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer die gecertificeerd is in dakrenovatiewerken.

Kan ik de premie combineren met andere renovatiesubsidies?

Ja, de Premies dakrenovatie kan vaak gecombineerd worden met andere renovatie- en energiebesparende subsidieregelingen. Raadpleeg de officiële website van de Vlaamse overheid voor meer informatie.

Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u binnen een specifieke termijn bezwaar maken tegen de beslissing. De reden voor afwijzing zal in de communicatie van de overheid worden uitgelegd.

Hoe lang duurt het om de premie te ontvangen na goedkeuring?

De termijn voor de uitbetaling van de premie verschilt per geval en hangt af van de administratieve processen. Het is aan te raden om de website van de Vlaamse overheid regelmatig te controleren voor updates.

Is de premie belastbaar?

Normaal gesproken, zijn de premies voor dakrenovaties in Vlaanderen niet belastbaar. Echter, het is altijd het beste om een belastingadviseur te raadplegen voor specifieke informatie.