Een woning bestand tegen bliksem maken

Er komen meer en meer onweersbuien voor. Ook in de toekomst zal dit steeds meer aan de orde zijn. In dat licht is dan ook al snel te begrijpen dat de kans op schade steeds groter wordt voor woningeigenaren. Daar moet je natuurlijk preventief iets aan doen. Dat is ook goed mogelijk door een proactieve houding aan te nemen. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan aanpakken. Het is bovendien goed om het risico van zonnepanelen eens te bespreken. Neem contact op met BKG dakwerken voor dit soort werken.

Kiezen uit twee mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden waarop je je woning kan beschermen. Enerzijds kan je kiezen voor bliksembeveiliging. Aan de andere kant s ook overspanningsbeveiliging een goede optie om voor te gaan.

Bliksembeveiliging

bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging werkt volgens het bekende principe van Faraday. Je trekt een leiding van aluminium of koper over het dak. Die moet de elektrische lading opvangen. Om vervolgens met behulp van geleiders langs de muur de lading naar de bodem te leiden. Aluminium is aantrekkelijker naarmate het project groter wordt. Omdat het echter om woningen gaat, is vooral aan te raden om met koper te werken. Dit is vooral interessant omdat koper langzaam groen wordt en daardoor beter in het geheel past. De leiding valt dan niet meer op tussen de dakpannen of leien. Alleen als je een dak van riet hebt is het belangrijk om op te passen. Houd dan minimaal een afstand van 10 centimeter aan. In nieuwbouw zijn de leidingen gemakkelijker weg te werken tegenwoordig.

Wat kost het?

Wat zijn de kosten voor bliksembeveiliging? In dat geval is het slim om uit te gaan van een woning van 10 bij 9 meter. Dit komt dan neer op een prijs die tussen 1.600 en 1.800 euro komt te liggen. Daar zit de installatie bij inbegrepen. Er wordt dan een leiding van koper van de nok van het dak via twee kanten naar de aarde geleid. Bij uitstekende delen, zoals een schoorsteen en een dakkapel, is een extra beveiliging mogelijk. Bliksem zal altijd de weg van de minste weerstand kiezen. Op die manier is dus veel te bereiken.

dakgoot bliksembeveiliging

Wie hebben er baat bij?

Blikseminslag komt niet heel vaak voor. Je kan dus uitgaan van een kleine kans. Het is dan ook opvallend dat vooral mensen die al eens inslag hebben meegemaakt ervoor kiezen. Ook mensen die veel angst hebben voor bliksem kiezen hiervoor.

Overspanningsbeveiliging

meter elektriciteitskast

Wanneer de spanning op de elektrische installatie te hoog oploopt, wordt gesproken van overspanning. Dit is de inleiding naar onherstelbare schade aan zowel de installatie als de apparaten die erop aangesloten staan. Door een overspanningsbeveiliging aan te brengen, kan je de gehele installatie met alle apparaten beschermen. De module plaats je naast de verliesstroomschakelaar.

overspanningsbeveiliging

Wat kost het?

Om dit systeem aan te leggen is een bedrag van rond de 450 euro nodig. Wanneer je het combineert met een bliksemstroomafleider, die nodig is bij bliksembeveiliging, komt de prijs op zo’n 600 euro.

Wie hebben er baat bij?

Iedereen kan profiteren van dit type beveiliging. Dit is anders dan bliksembeveiliging, want deze soort beveiliging is verplicht. Al zal in de praktijk vaak blijken dat dit niet goed verzorgd is. Ook al is bekend dat de bliksemschade die je kan oplopen tot anderhalve kilometer om zich heen kan grijpen. In dit opzicht is het aantrekkelijk om maatregelen te treffen. Dit komt omdat de kans op inslag in de buurt natuurlijk groter is dan directe inslag in de eigen woning.

Alles goed verzorgd voor 2.500 euro

Het is mogelijk om voor een bedrag van 2.500 euro te zorgen dat alles op orde is. Dat betekent dus dat je zowel de bliksem- als de overspanningsbeveiliging dan op orde hebt. Dit is inclusief de aanleg van het systeem. Bedenk daarbij ook wat je ermee beschermt en welke kosten je zou hebben als er wel een inslag zou plaatsvinden. Er blijft dan niks over van het systeem.

Voor welke woningen?

Het is niet zo dat alleen vrijstaande huizen hiervan profiteren. Ook halfopen woningen en rijtjeshuizen kunnen er baat bij hebben. Wel is het slim om dit dan eerst met de buren te bespreken. De huizen als geheel beveiligen is vaak goedkoper. De leiding wordt dan doorgetrokken zodat niet elke woning een apart net nodig heeft.

Het risico van zonnepanelen

Het is ook belangrijk om na te denken over zonnepanelen. Het is gebleken dat met de panelen de risico’s op inslag wat hoger worden. Waarbij ook de schade nog eens groter wordt. In dat opzicht is het belangrijk om er zeker van te zijn dat je alles op de juiste manier hebt beschermd. Bedenk je wel dat je in de stad beter beschermd bent met dank aan de hogere gebouwen om je heen. Al is dit in de meeste gemeentes niet aan de orde. Elke woning is een potentieel trefpunt voor de bliksem.