Een plat dak als duurzame oplossing

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een plat dak. Als het gaat om een voordeel op het gebied van duurzaamheid, dan is er namelijk veel te zeggen voor het gebruik van deze daken. Wel is het belangrijk om goed te bekijken wat de juiste opbouw van een dergelijk dak is. Op die manier is er veel te bereiken. Kijk naar de levenscyclus, de duurzaamheid en naar de kosten voor de investering. Lees meer over prijs m² volledig nieuw plat dak

De verschillende varianten

Er zijn een aantal verschillende varianten van het dak. Het is belangrijk om naar de volledige levenscyclus van al deze daken te kijken. Op die manier is niet alleen de initiële kostprijs en het voordeel te zien, maar ook wat er op de lange duur voor waarde is. Denk aan het effect van onderhoud, vervanging en afschrijving. Het is belangrijk om onder meer de warmteverliezen erbij in ogenschouw te nemen. Denk eraan dat de materialen en technieken die op dit moment te krijgen zijn, worden meegenomen in deze berekeningen. Er is gekeken naar elke laag die het dak vormt. Het gaat om structuur, isolatie, afdichting en de dakrand. De levensduur is op 60 jaar gesteld.

Wat niet?

Er is in dit voorbeeld niet naar binnenafwerking gekeken. Dit komt omdat de meeste afwerkingsvormen worden toegepast op basis van de wanden. De impact op het milieu is opgesteld op basis van de kosten die voorkomen uit de effecten op het milieu. Denk aan gezondheidskwesties en aan het uitputten van de nodige grondstoffen.

De conclusies van de studie

Wanneer gekeken wordt naar de huidige dakopbouwen voor nieuwbouw, dan kost de investering zo’n 40 procent en het onderhoud zo’n 55 procent van de totale som tijdens de levenscyclus. De initiële kosten en de verwarmingskosten vormen elk zo’n 45 procent van de milieukosten tijdens de levenscyclus. Er is een besparing op de kosten van 10 procent en op de milieudruk met 50 procent op basis van de nieuwe beschikbare materialen en technieken. De keuze van de structuur weegt het zwaarst op de kosten, de isolatie weegt het zwaarst voor het milieu.

De beste keuzes

Uit analyse blijkt dat de cellenbetonplaat in alle opzichten de beste keuze is. Kijk je naar de financiën, dan zijn welfsels en keramische potten en balken ook slimme keuzes. Op het gebied van milieuvriendelijke keuzen zijn betonpotten en balken slimmer. Financieel gezien zijn ook houten balken een slimme keuze te noemen. Ook is bekeken wat de optimale dikte van de isolatie moet zijn. Deze zijn vergelijkbaar met wat er in de EPB-wetgeving is opgenomen. Wij naar milieuvriendelijkheid kijkt, ziet dat dikkere isolatie een betere optie is. Voor alle materialen geldt wel dat dikker altijd beter is. Daarnaast is het ook goed om te weten dat dikte boven soort gaat. Alle isolatie is dikker beter, dan een dunnere variant van een ander materiaal. Voorkeursmaterialen zijn resol voor de muren of cellulose voor de balken. De optimale dikte ten opzichte van de huidige dikte vraagt vaak 16 procent aan extra investeringen. Wel is het zo dat de levenscyclus 4 procent toeneemt, terwijl de druk op het milieu met 10 procent afneemt over de hele cyclus.

De structuur van de daken

Wanneer naar platte daken gekeken wordt, is de balkenstructuur, met isolatie op de structuur het best tegen vochtproblemen. De dikkere isolatie zorgt wel voor een zeer dikke dakopbouw. Het is daarom voor een aantal woningen zo dat de isolatie tussen de balken wordt geplaats, gecombineerd met isolatie op de structuur. Het is dan wel belangrijk om een dampscherm te plaatsen om vochtproblemen te voorkomen. Zowel met het oog op de kosten, als met het oog op het milieu, is hetzelfde materiaal voor isolatie aantrekkelijk. FJI-balken, samen met isolatie dat bedoeld is om in te spuiten tussen de balken levert een flink milieuvoordeel op. Het is wel belangrijk om deze vorm te combineren met een laag isolatie op de structuur. Daarmee is condensatie tegen te gaan.

Een aantal tips

Als het gaat om nieuwbouw, dan zijn de huidige bouwvoorschriften zeer geschikt om economisch het optimale voordeel eruit te halen. Kijk je naar voordelen voor het milieu, dan is dikkere isolatie een betere optie dan de voorgeschreven opties. Kijk je naar dakstructuur, dan is het financieel gezien beter om een cellenbetonplaat te kiezen. Gevolgd door keramische potten en balken. Ook vanuit milieu oogpunt is de cellenbetonplaat de beste optie. Daarachter volgen echter betonpotten en balken. Voor het milieu zijn FJI-balken in combinatie met cellulose de beste optie.

De kennis die hier is te vinden, komt voort uit de rapporten van een aantal belangrijke onderzoeken op dit gebied. Uitgevoerd door de KU Leuven, in samenwerking met de verschillende departementen en organisaties die belangen hierin hebben. Er is meer kennis op te doen door het gehele onderzoek door te nemen. Dit is te vinden bij de departementen van de overheid.