Meer informatie over isolatie voor platte daken

Het isoleren van een plat dak is op vele manieren mogelijk. Daarom is het ook goed om eens te bekijken wat er allemaal mogelijk is. Dit helpt bij het bepalen wat de beste keuze is. Zo is het goed om te kijken naar de verschillende soorten daken die er zijn. Ook de rol van de soorten dakbedekking speelt mee. Dit kan namelijk flink veel verschil maken in de keuzes die je maakt. Lees meer over: Isolatie plat dak prijs: Prijzenoverzicht

De problemen met platte daken

Platte daken kunnen problemen hebben door bijvoorbeeld de thermische belasting. Het is belangrijk dat de daken en de bedekking goed beschermen tegen water en dampen. Zo zijn er bijvoorbeeld dat er dampdichte schermen achter de isolatie worden geplaatst. Het gebeurt echter vaak dat dit aan de verkeerde zijde van de isolatie zit. Bij een plat dak is het daardoor een risico. De damp wordt hier minder goed doorgelaten dan wanneer er dakpannen zijn.

roofing gescheurd onder thermische belasting

Fouten in de uitvoering

In de vroege jaren waarin isolatie van platte daken werd aangebracht, de jaren zeventig van de twintigste eeuw, zijn regelmatig fouten in de uitvoering ervan gemaakt. Dit heeft veel gevallen van schade als gevolg gehad. Dit heeft de reputatie van de platte daken bij ontwerpers geen goed gedaan. Het is wel opvallend dat het helemaal niet zo is dat het lastiger is om isolatie op een plat dak aan te brengen. Het is alleen belangrijk dat alle werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd tijdens de bouw.

Het soort dak

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen drie verschillende soorten daken. In de eerste plaats gaat het om een koud dak. Dit is een dak met isolatie onder de dragende dakplaat. Daarnaast is er het warm dak. Dit is het dak met de isolatie boven de dragende dakplaat, maar onder de waterdichting. Tot slot is er het omgekeerde dak waarbij de isolatie boven de dragende dakplaat en de waterdichting is geplaatst. De daken hebben zo hun eigen kenmerken en problemen.

onkruid en vervuiling op een omkeerdak

De problemen met de daken

Een probleem met het koud dak is dat de voegen bij de gevel los kunnen komen bij de dakplaat. Het is ook niet voor niets dat dit dak veel gebruikt werd aan het eind van de jaren 70. De dakplaat kon de thermische uitzetting door temperatuurschommelingen niet aan. Dit had als gevolg dat de muren naar buiten werden geduwd. De voegen kwamen los en de dakopstanden kwamen los te hangen. Zo kon het water binnendringen. Dit type dak wordt tegenwoordig nauwelijks aangelegd.

Keuze voor een warm dak

koud dak komen voegen in de gevel los

Doordat het koud dak problemen bleef geven werd de isolatie verplaatst. Dit werd op de dakplaat gelegd. Zo was deze beter bestand tegen wisselingen in temperatuur. Isolatie net onder de bedekking werd echter als een slecht idee gezien. De waterdichting kon ook niet goed met temperatuurschommelingen omgaan. De problemen zouden dan groter zijn dan bij een koud dak. De schommelingen door het opwarmen door de zon en afkoelen door fikse regen waren wel heel erg groot. Dit was een groot probleem voor de daken.

De problemen van een omgekeerd dak

Uiteindelijk zijn er meer en meer varianten ontstaan. De bekendste daarvan is het omgekeerde dak. Daarbij werd de dakbedekking onder de dakisolatie gestopt. Dit bracht weer andere problemen met zich mee. In dit alternatief werden bijvoorbeeld onkruid en vervuiling een groot probleem in de isolatie. Ook dit leek het dus niet te worden.

Omgaan met waterinfiltratie

Een omgekeerd dak wordt geïsoleerd met isolatieplaten die licht in gewicht zijn. Deze worden dan met een grindlaag afgewerkt. Dit zorgt ervoor dat de bedekking beter tegen de straling van uv-licht beschermd wordt. Ook weersinvloeden hebben minder kans. Het is echter vaak wel zo dat de waterinfiltratie een belangrijke factor blijft. De isolatie bovenop de dakdichting is een blokkade en dus moet de helling scherper gemaakt worden. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de waterinfiltratie lastiger op te sporen is. De grindlaag en de isolatie moeten dan worden verwijderd. Inspectie en reparaties zijn daardoor nagenoeg onmogelijk.

Mate van isolatie

schade aan roofingdak

Het is goed om de mate van isolatie goed te leren inschatten. Wanneer gemeten wordt, zal de behaalde isolatiewaarde wat kleiner zijn dan vooraf werd berekend. Dit komt door verschillende oorzaken. In de eerste plaats is er koeling door doorsijpelend regenwater. Dit is niet te voorkomen. Daarnaast is er nimmer een naadloze aansluiting op de randen en de onderliggende dakbedekking. Dit komt omdat de isolatie recht en perfect is, maar de dakbedekking en de naden dit nooit zijn.

Oplossingen voor de problemen

Er zijn ook oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een waterdicht membraam. Die zijn steeds beter geworden en kunnen de thermische spanning veel beter aan. Het warm dak is daardoor aan een comeback bezig. Daardoor is dit type dak tegenwoordig de optie van de grootste voorkeur. Het hoeft bovendien niet veel te kosten.