Steun van de Vlaamse renovatiepremie bij het vernieuwen van uw dak in Antwerpen

Woont u in Antwerpen of omgeving en wilt u uw dak laten vernieuwen? U kunt dan aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie. Deze premie gaat uit van de Vlaamse overheid en ondersteund mensen die renovatiewerken willen plegen ter verbetering van hun woning. De Vlaamse renovatiepremie kan soms net het zetje geven om uiteindelijk wel aan de renovatiewerkzaamheden te beginnen, want u kunt een behoorlijk bedrag terugkrijgen. Met de premie bent u verzekerd dat u een flink deel van de totale kosten van de dakrenovatie Antwerpen weer terug krijgt. De Vlaamse renovatiepremie geldt niet enkel voor renovatie van uw dak maar voor renovatie van uw gehele woning. Voert u nog meer renovatiewerkzaamheden uit, dan kan de premie nog meer oplopen. Meer informatie over: Algemene Dakwerken & Dakherstellingen

Welke dakwerken vallen onder de Vlaamse renovatiepremie?

Voor een dakrenovatie kunnen diverse werkzaamheden uitgevoerd worden, waarvan de meeste en belangrijkste werkzaamheden in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie. Onder andere het afbreken van de bestaande dakconstructie valt hieronder, alsmede het bouwen van een geheel nieuwe dakconstructie. Ook als u uw dakconstructie wilt behandelen tegen zwammen of insecten kunt u recht op de premie hebben. Verder het vervangen van de dakgoten en de regenafvoer en het vernieuwen van uw dakbedekking. Waar u ook een premie voor krijgt is het bouwen of vernieuwen van dakramen, koepels en schouwen. Heeft u een groendak dan kunt u ook een premie gaan aanvragen als u de dakconstructie waterdichte bedekking gaat vernieuwen.

vlaamse renovatiepremie dakwerken antwerpen

Voorwaarden

Uiteraard zijn er ook enkele voorwaarden verbonden voor het aanvragen van de Vlaamse renovatiepremie voor uw dakwerken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar uw inkomen. Zo mag u niet meer dan € 61.270,- verdienen als u een tweepersoonshuishouden heeft en € 42.890,- voor een éénpersoonshuishouden. U woont in Antwerpen, dus aan de voorwaarde dat uw woning op Vlaams grondgebied staat is reeds voldaan. Wel moet u op het adres als bewoner gedomicilieerd staan en uw woning mag niet jonger zijn dan 30 jaar. Verder mogen de ingediende facturen niet ouder zijn dan twee jaar en moet het totaalbedrag minimaal € 2.500,- bedragen. Ook mag u op het moment van aanvraag en in de drie jaar daarvoor geen andere woning of studentenhuis in uw bezig hebben gehad of genoten hebben van het vruchtgebruik daarvan.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse renovatiepremie?

De premie is geen vaststaand bedrag maar is gebaseerd op een percentage van uw inkomen. Dit percentage kan 20% zijn of 30%. U ontvangt 30% premie wanneer uw inkomen lager is dan € 30.640,-. Is uw inkomen hoger, dan heeft u recht op een uitbetaling van 20%. Doet u ook nog een aanvraag voor andere categorieën, omdat u ook andere renovatiewerkzaamheden uitvoert, dan heeft u voor alle categorieën gezamenlijk recht op maximaal € 10.000,-. Voor enkel de categorie dakrenovatie is het maximum dat u kunt ontvangen bij 20% een bedrag van € 2.500,-. Heeft u recht op 30% premie, dan is hier het maximumbedrag € 3.333,-. De aanvraag voor de Vlaamse renovatiepremie kunt u indienen bij de dienst Wonen Vlaanderen. Zij hebben een online woonportaal waar u uw aanvraag gemakkelijk online kunt indienen.