Vlaamse isolatienormen 2020

De nieuwe isolatienormen 2020 gelden voor ieder dak dat voor 1 januari 2006 aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk. Iedere woning die hieronder valt zal dan aan de dakisolatienorm moeten voldoen. Op deze pagina geven we informatie over de isolatienormen in 2020 voor Vlaanderen.

Lees meer over Dakisolatie dak laten isoleren en kostprijs

Minimum norm voor 2020

De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm bestaat sinds 1 januari 2015, en is van toepassing op studio’s, appartementen en eengezinswoningen. Kamers en daken kleiner dan twee vierkante meter zijn uitgesloten van deze normering. Wanneer het een nieuwbouwwoning betreft die op 1 januari 2006 of later is aangesloten op het elektriciteitsnet en gebouwd is volgens de energieprestatieregelgeving, voldoet deze reeds aan de dakisolatienorm.

Voor 2020 geldt een minimale isolatiewaarde van 0,75 m² K/W, dit wordt de R-waarde genoemd. Voluit wordt dit als vierkante meter Kelvin per Watt geschreven. Een zoldervloer die geïsoleerd is bij een onbewoonde en onverwarmde zolder wordt geteld als een geïsoleerd dak. Plafondisolatie wordt slechts geteld wanneer de isolatie over het volledige plafond doorloopt en een minimale R-waarde van 0,75 m²K/W bezit. Wanneer het plafond geïsoleerd wordt bestaat er wel een verhoogde kans op condensering.

Een andere mogelijkheid om aan de isolatienormen in 2020 te voldoen is de juiste energiescore te behalen zoals deze vastgesteld is binnen de PEC. Die waarde moet lager liggen dan de grenzen die de Vlaamse regering hiervoor heeft vastgesteld. Dit zijn de grenswaarden per gebouw:

  • Voor een appartement geldt 400 KWh/m²
  • Voor een gesloten bebouwing geldt 500 KWh/m²
  • Voor een halfopen bebouwing geldt 550 KWh/m²
  • Voor een open bebouwing geldt 600 KWh/m²

Wat zijn de gevolgen wanneer mijn woning niet voldoet?

Met ingang van 1 januari 2015 zal de controleur strafpunten toekennen wanneer een pand niet voldoet aan de dakisolatienorm. Een woningonderzoek zal doorgaans door een huurder worden aangevraagd. Tussen de periode 2015 en 2020 zal er slechts een beperkt aantal strafpunten toegekend worden. Met ingang van 1 januari 2020 zullen er 9 tot 15 strafpunten worden toegekend wanneer de woning bij een onderzoek niet voldoet aan de isolatienormen voor 2020. Het aantal punten is afhankelijk van het type woning. Dat kan een ongeschiktheidsverklaring vanuit het gemeentebestuur tot gevolg hebben. De eigenaar van het pand zal dus aanpassingen moeten treffen om te voldoen aan de gestelde norm.

Wanneer het een appartementencomplex betreft zullen alle afzonderlijke appartementen een gelijk aantal strafpunten toegekend krijgen wanneer dakisolatie ontbreekt, dus niet alleen de appartementen die zich direct onder het dak bevinden. De dakisolatienorm is niet alleen beperkt tot huurwoningen. Dit geldt overigens voor alle minimale normen op het gebied van kwaliteit voor een pand. Wanneer de eigenaar zelf van de woning gebruik maakt als hoofdverblijfplaats, en verder geen andere woning heeft, dan zullen de mogelijke sancties niet van toepassing zijn.

Bewijzen dat de isolatienorm gehaald wordt

Er zijn diverse manieren om aan te tonen dat de isolatienormen voor 2020 gehaald worden:

  • Een bouwplan, factuur of lastenboek.*
  • Middels het EPC (Energieprestatiecertificaat) van de woning.
  • Met een postinterventiedossier van de woning.

* Deze documenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wanneer deze documenten niet overlegd kunnen worden, dan is het mogelijk om een EPC op te laten stellen met een oordeel over de dakisolatie. Een energiedeskundig persoon kan dit onderzoek uitvoeren, de kosten hiervoor zullen ongeveer 200 euro bedragen. Wanneer de isolatie niet zichtbaar of eenvoudig bereikbaar is, dan is het alleen mogelijk om een EPC op te laten stellen wanneer de eigenaar een deel van het dak of de afwerking die eronder ligt open te breken. Deze handeling mag niet door de deskundige ter plekke worden uitgevoerd.

Isolatienormen 2020 controleren

De weerstand die de isolatielaag biedt wordt uitgedrukt als R-waarde. Een hogere waarde betekent een laag die beter isoleert. Om de Vlaamse isolatienorm te behalen zal de R-waarde van de dakisolatie minimaal 0,75 m² K/W moeten bedragen. Er zijn twee zaken die de R-waarde bepalen:

  • 1. Hoe dik de isolatielaag is. Een dikkere laag zal ook een hogere R-Waarde vertegenwoordigen.
  • 2. De Lambda waarde die het isolerende materiaal bezit. Deze waarde laat zien hoeveel warmte geleid wordt door het materiaal. Deze waarde wordt uitgedrukt in W/mK met als symbool “λ”. Wanneer de lambda waarde lager ligt, dan zal het materiaal beter isoleren met als gevolg minder warmteverlies.

Materialen met een lage lambda waarde zullen niet per definitie beter isoleren dan materialen met een wat hogere waarde. Het is namelijk mogelijk dat de dikte van deze laag dunner is. Beide factoren zijn dus van belang om de R-waarde vast te stellen.

Waar vind ik informatie over mijn isolatiemateriaal?

De R-waarde of lambda waarde is terug te vinden op de rekening, op de verpakking van het isolatiemateriaal of in het lastenboek. Het is ook mogelijk om op de website van de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw te kijken. Niet alle materialen zijn overigens op deze lijst terug te vinden. Kijk anders op de website van de fabrikant van het isolatiemateriaal.

Hoe kun je de R-waarde berekenen?

Wanneer de dikte van het isolerende materiaal (in meters) gedeeld wordt door de de Lambda waarde (in W/mK) zal de uitkomst de R-waarde zijn. Het is eveneens mogelijk om de benodigde isolatiedikte te berekenen in meters. Zo weet je hoe dik het materiaal moet zijn om aan de isolatienormen 2020 te voldoen. In dit geval wordt de lambda waarde (in W/mK) vermenigvuldigd met de R-Waarde zoals deze vastgesteld is in de Vlaamse isolatienorm van 0,75 m²K/W.