Volledig nieuw dak: Welke kosten moeten worden verwacht?

volledig nieuw dak prijzen

Bij veel oudere gebouwen is het dak een van de belangrijkste probleempunten. Oudere, slecht onderhouden daken zijn vaak in zeer slechte staat en moeten volledig worden vernieuwd. In ons interview bespreken we met de kostencheck-expert welke kosten u kunt verwachten als u een dak volledig moet verbouwen.

Lees meer over nieuw dak mogelijkheden

Vraag: Welke kosten worden gemaakt als een dak volledig moet worden vernieuwd?

Kostencontrole-expert: Dit is natuurlijk altijd afhankelijk van het type en de grootte van het betreffende dak. Dakvorm, dakgeometrie en dakhelling hebben ook invloed op de kosten.

In principe moet je onderscheid maken tussen een klassiek schuin dak en een plat dak. Beide zijn zeer verschillende dakvormen, wat ook kan leiden tot zeer verschillende kosten.

Volledige vernieuwing van een schuin dak

compleet nieuw dakgebinte

In het ergste geval moet het complete dakgebinte worden vernieuwd.

Bij een schuin dak kan de omvang van de schade sterk variëren: in het ergste geval is de gehele dakconstructie niet meer voldoende draagkrachtig en moet deze volledig opnieuw worden opgebouwd. De kosten hiervoor liggen meestal tussen ongeveer 60 EUR per m² en 90 EUR per m², alleen al om het dakgebint te herbouwen.

Als alleen individuele schade moet worden gerepareerd (bijv. het vervangen van individuele balken of spanten), zijn de kosten altijd afhankelijk van de omvang van de schade en de bijbehorende reparatiewerkzaamheden.

Kosten die bijna altijd worden gemaakt met een vervallen dak zijn de kosten voor het slopen van het oude dak. In de praktijk moet u hiervoor meestal tussen de 10 EUR per m² en 15 EUR per m² berekenen. Meestal worden ook steun- en tegenlatten verwijderd, omdat een nieuwe dakbedekking bijna altijd een andere regelafstand vereist.

Voor het overkappen van het dak moet u ongeveer 20 EUR per m² berekenen tot 30 EUR per m², plus de kosten voor het dakbedekkingsmateriaal. Afhankelijk van de keuze voor betonblokken of verschillende soorten kleidakpannen als dakbedekking, kunnen de kosten variëren van ongeveer 6 EUR per m² tot 50 EUR per m².

Dakpannen en andere minder gangbare dakbedekkingsmaterialen bevinden zich meestal aan de bovenkant van deze reeks, terwijl hoogwaardige eternit of klassieke leisteen ver boven deze prijsklasse kan liggen (bijv. hoogwaardige leisteen in het klassieke type bekleding tot 250 EUR per m²).

Als het dak ook nog eens geïsoleerd moet worden (bijvoorbeeld omdat er een zolderverdieping gepland is), zullen de kosten in een heel ander bereik liggen. Alleen al voor de nieuwe dakbedekking en isolatie van het dak moet u meestal tussen 150 EUR per m² tot 250 EUR per m² berekenen, plus de kosten voor de installatie van voldoende lichtoppervlakten. U kunt hier lezen wat een zogenaamde dakisolatie precies kost.

Volledig vernieuwen van een plat dak

Platte daken vragen veel zorg en doorlopend onderhoud. Als dit in het verleden is gemist, is een volledige verbouwing van het dak vaak noodzakelijk.

Volwaardige, geïsoleerde platte daken hebben productiekosten die variëren van ongeveer 100 EUR per m² tot 200 EUR per m². Deze kosten moeten ook worden berekend als een oud plat dak wordt afgebroken en volledig wordt herbouwd.

Als de zogenaamde gebouwafsluiting (d.w.z. de draagconstructie voor het platte dak) ook volledig moet worden vernieuwd, worden deze kosten opgeteld bij het totaal van ongeveer 180 EUR per m² tot 250 EUR per m². Bij bijzonder gecompliceerde statische eisen kunnen deze kosten zelfs in individuele gevallen worden overschreden.

bitumineuze platen vernieuwen

Als alleen de bitumineuze platen vernieuwd moeten worden, zijn de kosten lager.

Als het daarentegen alleen gaat om het vernieuwen van de dakafdichting (bitumenmembranen) op daken zonder isolatie of met nog intacte isolatie, zijn de kosten meestal veel lager. In deze gevallen hoeft u slechts rekening te houden met kosten van ongeveer 40 EUR per m² tot 60 EUR per m².

Extra kosten

Naast al deze werkzaamheden moet er ook rekening worden gehouden met de bijkomende kosten en de bijkomende werkzaamheden: Dit kan bijvoorbeeld de vernieuwing van het dakafvoersysteem zijn (ongeveer 800 EUR naar boven), de installatie van dakopbouwen (montage van zonnesystemen, dakuitgangen, sneeuwvangroosters, etc.) of andere. Steigerkosten (ca. 6 EUR per m² tot 12 EUR per m² geveloppervlak dat is gestort), machinekosten en bijvoorbeeld extra kosten voor de wettelijk verplichte bevestiging van stormbeugels voor individuele dakpannen moeten ook worden opgenomen.

Voorbeeld kosten

Op een oud gebouw in Bauhaus-stijl wordt het bestaande platte dak volledig vernieuwd, omdat het in zeer slechte staat verkeert. De draagconstructie (betonnen plafond) is echter nog steeds intact. Vanwege de huidige EnEV-eisen moeten we nu het nieuw gebouwde platte dak isoleren. De grootte van onze dakoppervlakte is 80 m². Na de nieuwbouw wordt het platte dak met grind bedekt.

PostenPreis
Vernieuwing van platte daken (afvoer van oude afdichtingen, nieuwbouw als warmdak)6.400 EUR
Kosten van isolatie2.800 EUR
Vernieuwing van het volledige dakafvoersysteem850 EUR
Totale kosten10.050 EUR
Totale kosten van de vernieuwing per m² dus125,63 EUR per m²

De kosten in dit voorbeeld hebben betrekking op het werk van een specifiek dakbedekkingsbedrijf op een specifiek plat dak. De steigerkosten zijn in dit geval niet in aanmerking genomen, omdat het dak gemakkelijk toegankelijk is.

Vraag: Wat bepaalt de kosten voor de volledige vernieuwing van een dak?

nieuw schuin dak

De herinrichting van schuine daken is meestal duurder dan die van platte daken.

Kostencontrole expert: Hiermee moet rekening worden gehouden:

  • Om welk type dak gaat het (plat dak of klassiek schuin dak)?
  • of de draagconstructie (plat dak of dakgebint bij schuine daken) nog intact is, of deze moet worden gerepareerd of volledig moet worden gerepareerd
  • of het dak tegelijkertijd moet worden geïsoleerd (verwarmde of onverwarmde zolders)
  • hoe groot het dak is
  • welke dakbedekkingsmaterialen worden gebruikt voor het schuine dak (betonnen dakpannen, kleidakpannen, dakplaten, enz.)
  • hoeveel werk is er nodig om het dak te vernieuwen?
  • de grootte van het dak en het dakoppervlak
  • welke arbeids- en materiaalkosten door de uitvoerende instantie worden geraamd
  • eventuele extra kosten die zich voordoen (steigerkosten, kosten die nodig zijn voor de vernieuwing van het dak, enz.)

Een dakrenovatie dient altijd zorgvuldig te worden uitgevoerd, inclusief alle kostenposten, inclusief nevenwerkzaamheden. In de praktijk zijn de kosten meestal veel hoger dan men zou denken.