Nieuw dak - welke prijs moeten worden berekend?

nieuw dak kosten

Nadat een dak het weer tientallen jaren heeft getrotseerd, is het vaak niet meer intact. Vooral oudere gebouwen hebben in veel gevallen een volledig nieuw dak nodig. De kostencontrole-expert legt in een interview in detail uit wat een nieuw dak kan kosten.

Ja, een nieuw dak kan een hoge kost opleveren. De kosten voor een nieuw dak variëren tussen 30 EUR per m² en 400 EUR per m², wat betekent dat een nieuw dak minstens 10.000 euro kost maar kan oplopen tot 40.000 euro. Deze prijs omvat de kosten voor nieuwe dakpannen en een complete afwerking. Het is belangrijk om de kosten voor een nieuw dak te vergelijken bij verschillende bedrijven, omdat de prijzen per bedrijf sterk kunnen verschillen.

Vraag: Wat kost een nieuw dak?

wat kost een nieuw dak

De kosten voor een nieuw dak laten plaatsen door een dakwerken ligt tussen 30 EUR per m² en 400 EUR per m² liggen. Daarom een nieuw dak kost zeker 10.000 euro maar kan zelf op lopen tot 40.000 euro moet je rekenen. In deze prijs zitten wel de kosten voor nieuwe dakpannen en een complete afwerking. Dit is wat mensen wel kan doen schrikken.

Een nieuw dak kost al snel boven de 10.000 euro en de meeste grotere lopen vaak zomaar op tot boven de 20.000 en soms zelfs tot 40.000 euro. Dat zijn dan wel de kosten inclusief nieuwe dakpannen en alles compleet afgewerkt. Dit soort bedragen schrikt behoorlijk wat mensen af.

Kostencontrole expert: Natuurlijk is het moeilijk om dit in het algemeen te zeggen, maar in de praktijk hangt het voor een groot deel af van de vorm en grootte van het nieuwe dak - en wat er vernieuwd moet worden.

Allereerst moet je onderscheid maken tussen wat er precies vernieuwd moet worden:

kosten nieuw dak
 • alleen de dakbedekking voor een schuin dak
 • de dakbedekking van het schuine dak met extra isolatie
 • het volledige dakgebinte van het schuine dak
 • een plat dak renoveren

Afhankelijk van welke vernieuwing het betreft, kunnen de kosten aanzienlijk variëren.

nieuw dak kostprijs

Een eenvoudige nieuwe dakbedekking voor een schuin dak kost meestal tussen ongeveer 30 EUR per m² en 80 EUR per m². Als er echter bijzonder hoogwaardige dakbedekkingsmaterialen worden gebruikt, kunnen de kosten oplopen tot 200 EUR per m².

Als een schuin dak met extra isolatie moet worden bedekt, zijn de kosten aanzienlijk hoger. In de regel varieert dit tussen 150 EUR per m² en 250 EUR per m². Als er bijzonder hoogwaardige dakbedekkingsmaterialen worden gebruikt, kan dit ook aanzienlijk duurder uitvallen.

dakgebinte prijs

het dakgebinte ook wordt vernieuwd, zullen er kosten tot 100€ per vierkante meter worden gemaakt.

Als het complete dakgebint moet worden vernieuwd, zijn de kosten in ieder geval aanzienlijk hoger. In de praktijk variëren de kosten voor een nieuw dakgebint meestal tussen 60 EUR per m² en 90 EUR per m². Afhankelijk van het type dak en de constructie kan dit in individuele gevallen aanzienlijk duurder worden. De kosten voor nieuwe dakbedekking met of zonder isolatie, zoals hierboven beschreven, worden hier dan aan toegevoegd - de totale kosten liggen dus rond de 150 EUR per m² tot 450 EUR per m², afhankelijk van het feit of het nieuwe dak al dan niet geïsoleerd is.

nieuw dak kostprijs

Bij platte daken zijn de kosten echter heel anders. Hier wordt zelden een dak volledig verwijderd en herbouwd - als dit het geval is, moeten de kosten meestal tussen 100 EUR per m² en 200 EUR per m² worden geschat. In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt echter alleen de dakafdichting vernieuwd of gerepareerd op bepaalde punten, wat resulteert in aanzienlijk lagere kosten. Platte daken moeten sowieso regelmatig worden onderhouden en met zeer korte tussenpozen worden gerepareerd, zodat in de meeste gevallen een volledige sloop en verbouwing bijna altijd kan worden vermeden.

De mate waarin een dak moet worden vernieuwd speelt dus altijd een zeer belangrijke rol in termen van kosten. Of het zinvol is om een dakspant te behouden wordt altijd bepaald door het schadepatroon en vooral de omvang van de schade aan het dakspant. Zelfs als een zogenaamd kniedak wordt opgetrokken voor een latere zolderverbouwing, wordt het dakgebinte vaak volledig vernieuwd in plaats van uit de oude delen te worden gehaald of in zijn geheel te worden opgetrokken.

Extra werkzaamheden bij het vernieuwen van een dak

In veel gevallen wordt niet alleen het dak vernieuwd - ook de dakafvoer (regengoot en regenpijp voor hellende daken of dakafvoer voor platte daken) wordt vaak tegelijk met het vernieuwen van het dak vernieuwd.

In andere gevallen wordt een dak vernieuwen ook geoptimaliseerd voor een latere dakuitbreiding: door voldoende dakramen te plaatsen en het nieuw ontworpen dak te isoleren.

Uiteraard veroorzaken beide maatregelen navenant hoge extra kosten, waarmee dan ook rekening moet worden gehouden bij de berekening van de kosten van het nieuwe dak.

Voor het nieuwe dak kan ook extra apparatuur worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Dakuitgangen en trappen voor de schoorsteenveger
 • een sneeuwbeschermersysteem
 • een stormbescherming voor de dakpannen
 • de installatie van extra lichtoppervlakken in het dak

Dit veroorzaakt ook extra kosten, die de totale kosten van het nieuwe dak nog duurder kunnen maken.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We willen het zadeldak van een kleiner oud gebouw volledig laten vernieuwen. De grootte van de dakoppervlakte is 140 m².

Het gammele dakgebint moet volledig worden verwijderd, een nieuw dakgebint met een iets hogere dakhelling moet worden aangebracht. Het nieuwe dak wordt bedekt met goedkope betonnen dakpannen. Ook de oude dakgoot wordt volledig verwijderd en in zijn geheel vernieuwd.

prijs nieuw dak
WerkPrijs
Scheur oude dakbedekking en latten af1.960 EUR
Scheur het oude dakgebinte volledig af en gooi het weg...2.160 EUR
Herstel het dakgebint12.400 EUR
Doorlating van het dak1.549 EUR
volledig nieuwe bekleding, betonnen dakpannen4.497 EUR
Zinkgoot afscheuren en volledig vernieuwen920 EUR
Totale kosten23.486 EUR
Totale kosten per m² dakoppervlak (inclusief regengoot)167 EUR per m² dakoppervlak

Dit is slechts een enkel kostenvoorbeeld, dat alleen van toepassing is op een zeer specifiek individueel geval en een specifiek dakontwerp. In andere gevallen kunnen de kosten ook aanzienlijk variëren.

Ons kostenvoorbeeld laat echter al duidelijk zien dat zelfs met een relatief klein dak en zelfs zonder isolatie, je rekening moet houden met zeer hoge kosten voor een complete dakvernieuwing.

Als we ook ons nieuw gebouwde dak hadden laten isoleren, zouden de kosten minstens 15.000 EUR hoger zijn geweest.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een nieuw dak in de praktijk afhankelijk?

algemene kosten nieuw dak

De totale kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren

Kostencontrole expert: Natuurlijk spelen hier veel factoren een rol:

 • of het nu gaat om een plat dak of een schuin dak
 • de grootte van het dakoppervlak
 • de technische staat van het dak (dat gerepareerd moet worden)
 • welke extra werkzaamheden en reparaties zullen worden uitgevoerd in het kader van de dakvernieuwing (bijv. vernieuwing van het dakafvoersysteem)

Daarnaast spelen nog een aantal andere factoren een rol bij het schuine dak:

 • het type en het ontwerp van het dak
 • de dakhelling
 • of het dakgebinte volledig moet worden vernieuwd of alleen moet worden gerepareerd, als dat nodig is
 • welke materialen moeten worden gebruikt om het nieuwe dak te bedekken
 • over welke extra uitrusting het nieuwe dak moet beschikken (bijv. dakuitgang en treden voor de schoorsteenveger, sneeuwvanger, stormbescherming, enz.)

Last but not least speelt natuurlijk de prijsstelling van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert altijd een rol in de kosten. Er kunnen grote verschillen zijn. De prijzen van daken kunnen per bedrijf sterk verschillen.

prijs nieuw dakgebinte

Vraag: Wat is de beste manier om de prijzen voor een nieuw dak te vergelijken?

Kostencontrole expert: Het belangrijkste om hier voorzichtig te zijn is niet om appels met sinaasappels te vergelijken. Uiteindelijk gaat het in principe om de laagste totaalprijs, maar je moet er ook voor zorgen dat je precies het dak krijgt dat je wilt.

Bij het bouwen van een dak zijn er altijd veel verschillende manieren om iets te doen. Niet alle bouwmethoden bieden dezelfde prestaties en duurzaamheid. De prijs is ook niet vergelijkbaar.

Om een echt goede vergelijking te maken met welk bedrijf de meest kosteneffectieve oplossing biedt, is het het beste om een technisch voordelig aanbod te laten opstellen, de prijzen voor de afzonderlijke diensten en de totaalprijs zwart te maken en dit aanbod vervolgens naar andere bedrijven te sturen als "voorbeeldaanbieding" van de benodigde diensten. De uiteindelijke prijzen van de aanbiedingen die u ontvangt kunnen dan gemakkelijk met elkaar worden vergeleken.

Vraag: Waarom kunnen de kosten voor een nieuw dakgebinte zo verschillend zijn?

prijs volledig nieuw dak

Kostencontrole expert: Drie dingen spelen een rol in de kosten van een dakspant:

 • de geplande dakvorm (zadeldak, lessenaarsdak, schilddak, enz.)
 • de geplande uitvoering in detail (bv. dakkapellen, dakbalkons, schuine dakoppervlakken, enz.)
 • de vereiste draagkracht van het dakgebint

Als je naar verschillende daken kijkt, is het niet moeilijk te zien dat er achter een schilddak met extra zadeldakoppervlakken natuurlijk ook een ingewikkelder en uitgebreider dakspantenconstructie zit dan bij een zadeldak. Er is ook meer materiaal nodig voor het dakgebinte.

Hierdoor zijn de kosten voor het dakgebinte van een schilddak ook tot 50% hoger dan voor het dakgebinte van een zadeldak.

Omgekeerd is een lessenaarsdak, waarbij een schuin dakvlak volledig ontbreekt, natuurlijk gemakkelijker en goedkoper te bouwen - ook voor het dakgebint.

Vraag: Wat kosten dakbedekkingsmaterialen?

Kostencontrole expert: Dit kan sterk variëren - afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Betonnen dakpannen kosten meestal tussen 6 EUR per m² en 20 EUR per m², klassieke kleidakpannen kunnen variëren van ongeveer 7 EUR per m² tot meer dan 50 EUR per m², afhankelijk van het type dakpan.

Alternatieve dakbedekkingsmaterialen (vezelcement, metalen of kunststof dakpannen) zijn daarentegen nauwelijks verkrijgbaar voor minder dan 25 EUR per m².

Leisteen als dakbedekking is bijzonder duur, met een minimum van 65 EUR per m² (inclusief leggen). Bij traditionele en zeer complexe leisteendaken kan de prijs van een leien dak tot 200 EUR per m² oplopen.

Daarnaast speelt de helling van het dak ook een rol in de kosten van het dakmateriaal: hoe lager de helling van het dak, hoe groter de overlapping. Dit betekent dat er meer dakpannen per vierkante meter nodig zijn en dat de prijs per vierkante meter stijgt met het hogere materiaalverbruik.

De keuze van de dakbedekking speelt dus altijd een belangrijke rol in de totale kosten - puur in termen van de kosten van de dakbedekking kunnen er prijsverschillen zijn van 500% of zelfs meer tussen de afzonderlijke materialen. Het opletten op de prijs en, indien nodig, het gebruik van de goedkope betonnen dakpannen kan daarom in veel gevallen enorm de moeite waard zijn.