Zijn bitumendikke coatings een alternatief voor gelaste platen?

Bitumendikke coatings zijn ook erkend door DIN en worden vaak gebruikt om platte daken af te dichten. Dit artikel laat echter zien of ze de afdichting van het dak kunnen vervangen door gelaste platen, en waar de problemen liggen.

bitumendikke coatings op dak

Wat is precies een dikke laag?

Volgens de technische normen zijn dikke bitumencoatings kunststofgemodificeerde bitumenemulsies. Een emulsie is een "slurry" in water of oplosmiddel. Ook de term "polymeergemodificeerd" is hier van belang. Bepaalde vloeibare kunststoffen moeten aan het bitumen worden toegevoegd om een dikke laag te verkrijgen die voldoet aan de voorschriften.

Een voorbeeld van een bitumendikke coating is polymeerbitumen. De tegenhanger van elastomeerplaten is vloeibaar elastomeerbitumen.

Volgens de normen moet een vloeibare bitumencoating in meerdere lagen worden aangebracht. Het aantal en de dikte van de lagen wordt volgens de regels van DIN 18195 bepaald door de bestaande "load case" - d.w.z. bepaalde constructieve, structurele en milieuomstandigheden.

Moderne dikke coatings kunnen koud worden aangebracht en hoeven niet meer verwarmd te worden.

Toepassingen in overeenstemming met de normen

De DIN geeft uitdrukkelijk dikke coatings aan als aanvulling op lasbare platen als afdichtingsmiddel. Dit zou leiden tot de conclusie dat een dikke laag niet in aanmerking komt als vervanging voor het afdichten met lasbare platen.

Als men kijkt naar de belastingsgevallen waarvoor dikke coatings worden gebruikt, kunnen alleen aanvullende afdichtingsmaatregelen in elk geval worden geïdentificeerd. Als een plat dak volledig waterdicht moet worden gemaakt met een bitumen dikke coating, dan komt dit niet overeen met een van de in DIN 18195 genoemde belastingsgevallen. Load case 6-1, waarin het binnendringen van oppervlakte- of kwelwater wordt beschreven, zou hoogstwaarschijnlijk worden gebruikt. Er wordt echter geen melding gemaakt van neerslagwater.

Daarom kan de afdichting van het platte dak met alleen een dikke laag als niet conform de norm worden beschouwd.

Rechtbeslissingen

Ook de rechtbanken hebben zich ingespannen om deze kwestie aan te pakken. De vraag was of het waterdicht maken met alleen bitumineuze dikke coatings voldoet aan de erkende regels van de techniek (a.a.R.d.T.). De Hogere Rechtbank van Bamberg ontkende dit in een vonnis, terwijl de Hogere Rechtbanken van Sleeswijk-Hamm besloten hebben dat de bitumendikke coating als techniek, aangezien deze in de DIN in aanmerking wordt genomen, wel degelijk voldoet aan de regels van de techniek.

Het federale Hof van Justitie is niet tot een beslissing gekomen en laat de vraag open. Er werd echter vastgesteld dat een gebrekkige uitvoering van de dikke coating zeker een defect is. Intussen heeft de OLG Bamberg haar oordeel herzien en besloten dat alleen bij een onjuiste uitvoering de dikke laag een overtreding van de a.a.R.d.T. is.

Veilige toepassingen volgens de normen

De toepassing volgens de norm heeft alleen betrekking op een extra afdichting. Dit kan bijvoorbeeld ook de renovatie of reparatie zijn van een defecte of lekkende lasbare baan op een enkel punt of zelfs op meerdere punten.

Een extra afdichting op problematische locaties is ook denkbaar. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Verbindingspunten
  • Dakkanalen
  • Naden voor bitumenfolie (16,48€) (extra afdichting van de naden)