Normen en voorschriften voor dakafdichting

Een afdichting van een plat dak moet met bijzondere zorg en volledig vrij van gebreken worden uitgevoerd om latere ernstige schade aan het dak en de gehele constructie van het gebouw veilig uit te sluiten. Daarom zijn er talrijke bindende normen en regels voor de waterdichtheid van platte daken die in acht moeten worden genomen. De belangrijkste daarvan worden in dit artikel toegelicht.

Normen en voorschriften voor dakafdichting

DIN-normen en EN-normen

De twee basisnormen voor de afdichting van platte daken zijn DIN 18531 ("Dakafdichting voor ongebruikte daken") en DIN 18195.

DIN 18531

DIN 18531 regelt niet alleen de afdichting van ongebruikte daken in nieuwe gebouwen, maar ook alle punten met betrekking tot onderhoud, renovatie en vernieuwing. Er wordt rekening gehouden met alle waterdichtingsmaterialen die in plaatvorm of in vloeibare vorm worden gebruikt. In de norm wordt rekening gehouden met extensieve groendaken.

DIN 18195

DIN 18195 regelt het waterdicht maken van gebouwen of bouwelementen als het niet onder druk staat, maar ook als het onder druk staat. Verschillende gebieden worden erdoor bestreken:

  • Waterdichtheid met bitumenmembranen (16,48€ bij Amazon*) en verbindingen, kunststofmembranen, elastomeermembranen, dikke deklagen en dergelijke
  • het afdichten van waterdichte zwembaden, ook met tegel- en plaatbekleding
  • het waterdicht maken onder intensief groendak
  • het afdichten van doorvoeringen, overgangen en aansluitingen
  • Beschermende lagen en speciale beschermingsmaatregelen voor waterdichting

DIN 18195 is verdeeld in in totaal 10 delen, die elk een specifiek aspect van de afdichting regelen. DIN 18195 is dus de basisnorm voor alle soorten waterdichting, terwijl DIN 18531 specifiek gericht is op daken.

Normen voor waterdichte materialen

EN 13956 regelt voornamelijk het gebruik van EPDM-afdichtingsfolies. Voor bitumen dakbedekkingsmembranen is DIN 52143 de belangrijkste norm, maar er worden ook andere normen toegepast, zoals DIN EN 13707 voor bitumen dakbedekkingsmembranen met ruwe vilten inserts, of soortgelijke speciale producten.

Voor een goede uitvoering zijn de van toepassing zijnde normen te vinden in DIN 18195, die ook een hele reeks regels bevat over de dimensionering en de respectievelijke "load case". Load case" verwijst naar de verschillende omstandigheden waaraan het onderdeel wordt blootgesteld en die de dikte en het ontwerp van dikke coatings bepalen.

Voor kunststoffolies van andere materialen dan EPDM gelden andere testwaarden en ook andere specificaties, die op hun beurt zijn vastgelegd in EN 13956.

Weerstand

De eisen met betrekking tot de weerstand tegen rondvliegende vonken en stralingswarmte zijn vastgelegd in DIN EN 1187 B. De weerstand moet door de fabrikant worden aangetoond met behulp van eveneens gestandaardiseerde en gespecificeerde testprocedures.

Drainage

Of en hoe platte daken moeten worden afgewaterd, wordt geregeld in DIN EN 12056. Daarnaast geldt ook de VDI-richtlijn 3806. De afwatering kan ofwel via een vlak aangelegd leidingsysteem ofwel via een helling worden uitgevoerd. Voor de afdichting van het afwateringssysteem gelden de afdichtingsregels van de DIN voor de structurele waterdichting.

Technische regels

Voor de dakhandel en voor aannemers en planners moet ook rekening worden gehouden met de uitgebreide technische voorschriften met betrekking tot de afdichting van platte daken. De daarin opgenomen voorschriften geven niet alleen concrete aanwijzingen voor actie, maar ook gedetailleerde regels over de geldende DIN- en EN-normen, met name met betrekking tot de correcte uitvoering.