Dakwerken premies

De kosten voor werkzaamheden aan het dak kunnen flink oplopen, gelukkig zijn er diverse dakwerken premies waarmee je behoorlijk kunt besparen. Dit geldt voor veel verbeteringen aan het dak zoals isolatie, reparatie en vervanging van het dak. Ook voor 2018 zijn er nog dakwerken premies en subsidieregelingen beschikbaar, wacht niet tot het te laat is en bespaar op dakwerken.

Lees hier ook de mogelijkheden van een Nieuw dak laten plaatsen bij bkg dakwerken website.

Welke soorten dakwerken premies en subsidies zijn er?

Op dit moment zijn dit de vijf voornaamste regelingen in Vlaanderen:

 1. Isolatiepremie
 2. Lokale premies
 3. Lager BTW tarief
 4. Renovatiepremie
 5. Verbeteringspremie

Hieronder zullen we toelichting geven op deze regelingen en voorwaarden. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf om deze dakwerken uit te voeren? Vraag dan gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan via deze pagina.

dak premies

Dakwerken premies, subsidies en andere voordelen

Niet alle regelingen zijn in heel Vlaanderen beschikbaar, daarnaast worden er altijd voorwaarden gesteld aan de werkzaamheden. Bekijk in het overzicht hieronder voor welke dakwerken premies je in aanmerking kunt komen.

Isolatiepremie

In Vlaanderen geldt een verplichting dat met ingang van 2020 de daken in dit gewest van dakisolatie voorzien moeten zijn, dit is van toepassing op woningen die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Wanneer het dak niet voldoet aan de minimale R-waarde van ¾ vierkante meter per KW zullen er strafpunten toegekend worden. De controles hierop worden sinds 2015 uitgevoerd. Wanneer daken niet voldoen aan deze isolatienorm zal er een beperkt aantal strafpunten worden toegekend met een volledig aantal vanaf 2020.

Hoe hoog zijn de dakwerken premies bij isolatie?

Het bedrag dat zal worden uitgekeerd hangt af van degene die de werkzaamheden zal verrichten, en de Rd waarde van het isolerende materiaal. Bij een eindfactuur die ligt tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018, met een Rd waarde die minder is of gelijk is aan 4,5 vierkante meter per KW wordt er een bedrag uitgekeerd van €3,- per vierkante meter wanneer de dakwerken zelf zijn uitgevoerd, en €6,- wanneer de dakwerken worden uitgevoerd door een professionele aannemer.

Op zoek naar een specialist in dakwerken? Wij hebben de vergelijking heel eenvoudig gemaakt, leg direct contact met meerdere dakwerkers in de regio.

Voorwaarden voor de isolatiepremie

 1. De woning moet zich bevinden in Vlaanderen.
 2. De woning moet voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit geldt ook voor woningen waarbij voor 1-1-2016 de bouwaanvraag werd ingediend met aansluiting na die datum.
 3. Er worden minimale eisen gesteld aan het materiaal dat voor de dakisolatie wordt gebruikt, bekijk de minimale waarde in de vorige alinea.
 4. De aanvraag voor de dakwerken premies moet uiterlijk twaalf maanden na de datum die op de eindfactuur vermeld staat ingediend zijn.

Hoe moet de aanvraag bij deze dakwerken premies worden ingediend?

De isolatiepremie moet via de website van de netbeheerder worden aangevraagd. Alle voorwaarden voor deze dakwerken premies worden op het aanvraagformulier vermeld, inclusief de lijst van documenten die overlegd moeten worden bij de aanvraag.

Lokale premies

Het is mogelijk dat de gemeente waar je woont subsidies verstrekt voor dakisolatie, of een lening aanbiedt voor deze werkzaamheden tegen een gunstig tarief. Op de website van de gemeente kun je alle mogelijkheden vinden. Daarnaast is er de website premiezoeker.be om snel de mogelijke premies en subsidies per gemeente op te zoeken.

Wist je dat dakisolatie tot honderden euro’s aan energiekosten op jaarbasis kan besparen?
Voor de mogelijkheden en prijzen voor het isoleren van daken kan je terecht.
Vergelijk direct de tarieven van dakwerkers en vraag tegelijkertijd meerdere offertes aan, geheel gratis en vrijblijvend.

Lager BTW tarief

Wanneer je met dakrenovatie aan de slag gaat, geldt hiervoor een lager BTW tarief van zes procent. Voorwaarde hiervoor is dat het een privé woning betreft die ouder is dan tien jaar. Woningen die voor minder dan de helft professioneel gebruikt worden komen ook in aanmerking voor dit belastingvoordeel. Als additionele voorwaarde wordt gesteld dat zowel de levering als plaatsing van de gebruikte materialen door dezelfde dakwerker plaatsvinden.

Profiteer van dakwerken premies én van hoge kwaliteit werkzaamheden door meerdere offertes aan te vragen zonder verdere verplichtingen. Vergelijken loont!

Renovatiepremie

In Vlaanderen kun je ook in 2018 voordeel behalen bij de renovatie van het dak. Hierbij zijn specifieke renovatiewerken omschreven:

 • Afbraak van de huidige dakstructuur en deze geheel vervangen.
 • Installatie en vervangen van openingen in het dak waaronder schouwen, koepels en dakramen.
 • Vernieuwen van de watervaste bedekking op het dak.
 • Installeren en vervanging van regenafvoer zoals de dakgoot.
 • Behandelen van de bestaande dakstructuur tegen zwammen en insecten.
 • Voor groendaken bestaat een renovatiepremie voor de watervaste bedekking en de dragende structuur.

Hoe hoog zijn dakwerken premies bij renovatie?

Deze regeling is inkomensafhankelijk, de premie bedraagt twintig tot dertig procent van het factuurbedrag exclusief BTW. Het maximum bedrag voor de renovatie premie ligt op €10.000,- waarbij de maximale vergoeding voor het dak varieert van €2500,- tot aan €3333,-, afhankelijk van het inkomen.

Voorwaarden voor de renovatiepremie

 1. Bij de premie aanvragen in 2018 mag het belastbaar verzamelinkomen voor 2016 niet hoger zijn dan €61.270,- welke te verhogen valt met €3440,- per persoon ten laste. Deze bedragen zijn ook van toepassing op alleenstaanden. Wanneer er geen persoon ten laste is voor alleenstaanden mag het inkomen de laatste twee jaar niet hoger zijn als €42.890,-.
 1. De aanvrager van de renovatiepremie moet bewoner of huurder van de woning in kwestie zijn. Wanneer er meerderjarige medebewoners zijn dienen ook zij de aanvraag te ondertekenen. Daarmee zijn ze ook gebonden aan dezelfde voorwaarden voor inkomen en eigendom. Ouders van de bewoners en meerderjarige kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 1. Het is in de meest gevallen niet toegestaan om een kamer, kamerwoning of studentenhuis volledig te bezitten of hier vruchtgebruik van te maken.
 1. Wanneer de woning wordt verhuurt moet deze woning minimaal negen jaar verhuurt zijn aan een sociaal verhuurkantoor. Er mag geen renovatiepremie worden aangevraagd in de laatste drie jaar van dit huurcontract.
 1. De renovatiepremie geldt alleen voor appartementen, woningen en gebouwen die zich in Vlaanderen bevinden, voor studentenkamers geldt er geen recht op deze premie.
 1. Factureren die overlegd worden moeten minder dan 24 maanden oud zijn met een minimum bedrag van €2500,- exclusief BTW.

Hoe moet de aanvraag bij deze dakwerken premies worden ingediend?

Via de website van wonenvlaanderen.be kan de aanvraag tot renovatiepremie digitaal worden ingediend, daarnaast is een aanvraag per post ook mogelijk. Download de benodigde formulieren via de website. Er zal binnen één maand een ontvangstbevestiging worden verstrekt met een beslissing binnen acht maanden. Wanneer de premie wordt toegekend zal binnen twaalf maanden na aanvraag het bedrag worden uitgekeerd.

Om de juiste facturen te kunnen overleggen voor de dakwerken premies is het verstandig om een erkend dakwerker in te schakelen. Vraag direct verschillende offertes aan bij jou in de buurt.

Verbeteringspremie

Het mogelijk om tot een bedrag van €1250,- een verbeteringspremie te ontvangen in Vlaanderen. Deze premie geldt voor diverse werkzaamheden aan het dak:

 • Reparatie of vernieuwing van de dakbedekking.
 • Repareren of vernieuwen van goten, dakramen en randaansluitingen.
 • Reparatie of vernieuwing van de dragende structuur.
 • Isolatie van het dak alleen in combinatie met het vernieuwen van de dragende structuur.

Voorwaarden voor de verbeteringspremie

premie dakrenovatie aanvragen
 1. De facturen die voorgelegd worden om in aanmerking te komen voor de dakwerken premies dienen minimaal voor een bedrag te zijn van tweemaal de premie. Dat is bij een maximale premie van €1250,- dus een factuurbedrag van €2500,-.
 1. Het verzamelinkomen van bewoner en partner mag niet hoger zijn dan €30.640,- met een verhoging van €1600,- per persoon ten laste. Hierbij geldt voor de premie in 2018 het inkomen van 2015.
 1. Wanneer er al eerder een renovatiepremie is toegekend in de laatste tien jaar, kun je niet meer in aanmerking komen voor de verbeteringspremie. Andersom is wel mogelijk maar dan wordt het reeds toegekende bedrag van de renovatiepremie afgetrokken.
 1. De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn.
 1. De leeftijd van de woning moet minimaal 25 jaar oud zijn.
 1. De locatie van de woning moet in Vlaanderen liggen.
 1. De laatste facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar.
kosten dakisolatie

Hoe moet de aanvraag bij deze dakwerken premies worden ingediend?

De aanvraag kan direct verstuurd worden via de website wonenvlaanderen.be of per post. Vervolgens zal de aanvraag binnen een periode van uiterlijk drie maanden behandeld worden. Bij een goedkeuring zal de premie vervolgens binnen drie maanden overgemaakt worden.

premie dakrenovatie