Dakpannen: u moet rekening houden met deze kosten

dakpannen kosten

Als het gaat om dakbedekking kunnen de prijsverschillen enorm zijn. De kosten van dakpannen en waar de prijsverschillen vandaan komen wordt in het interview uitvoerig toegelicht door de kostencontrole-expert.

Vraag: Wat moet u eerst weten over dakpannen?

Kostencontrole expert: Dakpannen en dakbedekkingen in het algemeen zijn een wetenschap op zich. Er zijn veel verschillende soorten, elk met hun eigen speciale eigenschappen, en er worden tegenwoordig veel verschillende materialen gebruikt voor dakpannen.

De onderconstructie op het dak bestaat uit de spanten, waarop panlatten zijn gespijkerd. Op de panlatten zit ook de zogenaamde tegenlatten.

In deze onderconstructie worden altijd dakpannen opgehangen, soms ook vastgeschroefd (vooral bij moderne dakbedekkingsmaterialen). Het is belangrijk om op te merken dat de latafstand altijd moet worden aangepast aan de respectievelijke dakpannen. Je kunt niet twee verschillende dakpannen aan één en dezelfde lat hangen. Dit is vooral belangrijk voor nieuwe dakbedekking van bestaande daken, waarbij de bestaande panlatten vaak moeten worden "vastgespijkerd". Dit leidt tot extra kosten tijdens de installatie, die vaak niet in aanmerking worden genomen. Zogenaamde hervormingstegels zijn een van de weinige soorten tegels die ook op verschillende bestaande latafstanden kunnen worden geplaatst - ze zijn daarom zeer geschikt voor renovaties als u zich de moeite wilt besparen om opnieuw latwerk te moeten verrichten.

dakhelling bij dakpannen
Bij de keuze van de dakpannen moet rekening worden gehouden met de dakhelling.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet elke dakpan geschikt is voor elk dak. Zo hebben bepaalde dakpannen altijd een bepaalde minimale dakhelling nodig. Dit heeft te maken met hoe goed ze water afvoeren met hun vorm en hoe strak de aansluitingen op de aangrenzende tegel zijn.

Platte dakpannen kunnen bijvoorbeeld niet op platte daken worden gelegd, maar wel op daken met een hellingshoek van slechts 15° tot 20°, omdat ze de afvoer van het water sterk versnellen. Een effen dakbedekking daarentegen vereist meestal een dakhelling van minstens 40°, hoe hoger hoe beter.

In het andere geval, als de dakhelling op de grens ligt en als bepaalde dakpannen nodig zijn, moet er om veiligheidsredenen een waterdicht onderdak worden gebouwd. Dit veroorzaakt dan natuurlijk aanzienlijke extra kosten voor de dakbedekking, die vaak kunnen worden vermeden door andere dakpannen te selecteren. Alleen al om veiligheidsredenen worden waterdichte onderdaken aanbevolen voor zeer lage dakhellingen.

Een ander punt is de stormbestendigheid van dakpannen. Sinds 2011 moeten dakpannen op alle nieuwe overdekte daken afzonderlijk worden vastgezet. Het type bevestiging is altijd afhankelijk van het dak:

 • de windbelastingszone
 • de dakhelling
 • de dakvorm en
 • het gebruikte type dakpannen

Er zijn precieze voorschriften die in acht moeten worden genomen. De vereiste stormbescherming verhoogt vervolgens de kosten voor de dakbedekking, omdat dit extra materiaal en extra werk voor de dakdekker met zich meebrengt.

Een niet te onderschatten factor is ook het gewicht van de dakpannen. Sneldek dakpannen zijn bijvoorbeeld vaak aanzienlijk zwaarder dan een klassieke dakbedekking met kleidakpannen of zelfs metalen dakpannen. Het dak moet deze hogere belasting kunnen dragen (naast het vereiste draagvermogen voor de optredende windbelasting en sneeuwbelasting, waarmee in het ontwerp rekening moet worden gehouden). Als dit niet het geval is, moet het draagvermogen worden verhoogd, wat soms gepaard gaat met hoge kosten, of moet een lichtere dakbedekking worden gekozen.

Al deze factoren bepalen de keuze van geschikte dakpannen vanuit technisch oogpunt. Vanuit prijsoogpunt kunnen er dan enorme prijsverschillen ontstaan tussen de afzonderlijke versies van de dakpannen.

Vraag: Wat kosten dakpannen meestal?

prijzen voor dakpannen
De prijzen voor dakpannen variëren sterk

Kostencontrole expert: Er is hier een ongelooflijk brede prijsklasse, al was het maar in termen van materiaalprijzen.

Als u de mogelijkheden voor dakbedekking bekijkt, kan een dak in de gebruikelijke grootte van 140 m² worden bedekt voor ongeveer 950 EUR of voor 5.000 EUR. Dit weerspiegelt ruwweg de prijsklasse die op dit gebied bestaat.

Met andere woorden, de materiaalprijs voor betonnen dakpannen begint vaak bij ongeveer 6 EUR per m² tot 7 EUR per m², maar sommige tegelvarianten kunnen gemakkelijk 45 EUR per m² tot 55 EUR per m² kosten.

Voor eersteklas dakbedekkingsmaterialen zoals leisteen kunnen de kosten gemakkelijk oplopen tot 150 EUR per m² - maar dan tenminste inclusief dakbedekking door de dakdekker in een traditioneel patroon.

Enkele voorbeeldige prijzen voor verschillende dakbedekkingsmaterialen

Service Prijs per vierkante meter
Plaatsen van betonnen dakpannen €50 – €60
Plaatsen van keramische dakpannen €65 – €75
Plaatsen van dakpannen en isoleren €70 – €95
Plaatsen van dakpannen en impregneren €55 – €80

Dit zijn natuurlijk slechts individuele prijsvoorbeelden, maar ze kunnen de bestaande prijsverschillen al heel goed laten zien. De prijzen - zelfs voor vergelijkbare dakpannen - kunnen natuurlijk ook in andere gevallen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van het ontwerp van de dakpannen en de eisen die aan het dak worden gesteld.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten van dakpannen in het algemeen afhankelijk?

Kostencontrole expert: Hier spelen natuurlijk een aantal factoren een rol als het gaat om de kosten van de dakpannen. In principe zijn dit:

 • het materiaal van de dakpannen
 • van de vorm van de dakpannen
 • de oppervlaktekwaliteit van de dakpannen
 • vaak ook uit de kleur van de stenen
 • of het nu merkdakpannen zijn of niet.

maar ook:

 • van de dakhelling
 • van de vereiste inlegwerkzaamheden
 • de vereiste stormbescherming van de bakstenen

Vraag: In hoeverre speelt materiaal een rol?

Kostencontrole expert: Betonnen dakpannen zijn over het algemeen goedkoper dan kleidakpannen. Dit is echter slechts een algemene regel die niet altijd van toepassing hoeft te zijn. Er zijn ook vrij goedkope kleidakpannen, zoals de populaire Frankfurter Pfanne.

Vezelcement dakpannen zijn vaak iets duurder, en zelfs metalen dakpannen in een speciale geluidsgeïsoleerde uitvoering (zodat druipgeluiden van de regen niet hoorbaar zijn) kunnen vaak meer dan 20 EUR per m² bedragen.

Er zijn hier dus zeer fundamentele prijsverschillen.

Vraag: In hoeverre speelt de vorm dan een rol in de kosten?

dure platte dakpannen
Platte dakpannen zijn meestal iets duurder dan andere.

Kostencontrole expert: Vooral bij kleidakpannen is de vorm een van de essentiële prijscriteria. Een platte dakpan is meestal duurder dan een Frankfurtse pan, dubbele holle in elkaar grijpende pannen hebben andere prijzen dan Sigma pannen. Dit is goed te zien aan onze prijsvoorbeelden, waar veel typische kleidakpannen staan vermeld.

Daarnaast moet men er ook rekening mee houden dat men niet alleen platte dakpannen nodig heeft voor een dakbedekking. Rugtegels of bermentegels hebben een geheel eigen vorm en worden beschouwd als speciale tegels. De prijs is navenant hoog: terwijl de prijs van een gebiedssteen tussen 1 EUR en 1,50 EUR ligt, kan een noksteen tussen 10 EUR en 15 EUR kosten.

Voor daken van normale afmetingen is een aanzienlijke hoeveelheid nok- en bermplaten (voor de zijrand van het dak) nodig, zodat de kosten voor de dakbedekking aanzienlijk kunnen oplopen. Hoe meer groeven en goten er worden aangebracht, hoe duurder de dakbedekking wordt.

Bovendien hebben de meeste dakpannen ook "halve pannen" om op de gewenste breedte te komen. Hoewel dit ook speciale tegels zijn, zijn ze meestal niet veel duurder dan platte tegels. Tegels met ingebouwde dakdoorgangen (bijvoorbeeld voor kabels of als antennehouder) zijn meestal ook duurdere speciale tegels.

Vraag: In hoeverre speelt de dakhelling een rol in de kosten van de dakbedekking?

Kostencontrole expert: Twee dingen komen hier aan bod: ten eerste kan niet elke dakpan voor elke dakhelling worden gebruikt. Veel dakpannen hebben een bepaalde minimale dakhelling nodig om überhaupt gebruikt te kunnen worden. Anders zou een waterdicht onderdak absoluut noodzakelijk zijn - wat natuurlijk aanzienlijke extra kosten met zich mee zou brengen. Bij een echt regendicht onderdak is een compleet dakbeschot nodig waarop vervolgens waterdichte platen worden gelegd en aan elkaar gelast. Bovendien moet de dakafvoer worden aangepast.

Bovendien moeten de dakpannen, afhankelijk van de dakhelling, op verschillende dichtheden worden gelegd - de vereiste overlapping is voor veel dakpannen alleen het gevolg van de bestaande dakhelling.

Dit verandert de benodigde ruimte voor dakpannen: er zijn dan meer dakpannen nodig per m² oppervlakte, waardoor het duurder wordt per m², omdat dakpannen altijd tegen de eenheidsprijs worden verkocht.

Vraag: Wat zijn de gebruikelijke kosten van stormbescherming?

Kostencontrole expert: Dit is weer afhankelijk van verschillende factoren:

 • in welke windbelastingszone het gebouw zich bevindt
 • welke vorm het dak heeft
 • welke dakpannen worden gebruikt

Dit wordt door de dakdekker ingevoerd in een rekenprogramma, dat vervolgens nauwkeurige instructies geeft over hoe te dekken en hoeveel en welke dakpannen moeten worden vastgezet met stormharingen.

In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het niet om alle dakpannen, maar altijd om een bepaald aantal. Hoe stormbestendiger de vorm van de dakpannen is (meer kromming en overlap met de aangrenzende pannen), hoe minder klemmen er meestal nodig zijn.

De kosten voor de klemmen zelf zijn niet al te hoog met conventionele stormlampen - ze liggen meestal tussen 0,10 en 0,30 euro per klem. De extra werkzaamheden voor de dakdekker, die de dakpannen individueel moet vastzetten, moeten echter ook worden berekend.

Vraag: Wat is de relatie tussen duurzaamheid en prijs?

stelling dakpannen tegen huis
Keramische bakstenen lopen duidelijk voorop in de prijs-prestatieverhouding

Kostencontrole expert: Dit punt moet niet worden onderschat - vooral bij dakbedekking moet men ook op lange termijn denken.

Hoogwaardige kleidakpannen gaan meestal 30 - 50 jaar mee, sommige zelfs langer. Bij leisteen daarentegen kan men uitgaan van een levensduur van meerdere eeuwen, zoals historische voorbeelden vaak op indrukwekkende wijze bewijzen.

Bij andere dakbedekkingen is de levensduur dan vaak maar ongeveer 25 - 30 jaar.

Voor de prijs van de dakbedekking is dit zeer belangrijk: als u uw dak voorziet van een minder duurzame bekleding, dekt u deze twee keer tijdens de levensduur van hoogwaardige kleidakpannen - met alle kosten van dien (steiger, dakdekker, afvoer van de oude bekleding, kosten voor de nieuwe bekleding, etc.).

Dit rechtvaardigt vaak een hogere kwaliteit van de dakbedekking die in het begin iets meer kost - op de lange termijn loont dit vaak. Sommige goed bedekte, hoogwaardige pannendaken gaan tot 100 jaar mee. Dan heb je gemoedsrust. Hetzelfde geldt voor leisteen, dat ook zeer weerbestendig is. Solide en professioneel betegeld, dergelijke daken hoeven nauwelijks gerepareerd te worden.

De hogere kosten die men voor een dergelijke dakbedekking betaalt, zijn dus niet toevallig. In veel gevallen loont dit de moeite.