Windbelasting plat dak

Windbelasting plat dak

De wind uit de zeilen nemen

Naast neerslag is wind een belasting die een plat dak beïnvloedt. Net als bij regen is de belasting niet permanent, maar gebeurt deze slechts gefaseerd. De windbelasting is dus vergelijkbaar met de sneeuwbelasting of - in het geval van platte daken in gebruik - de nuttige last, d.w.z. de belasting waarvoor de dakconstructie moet zijn ontworpen om de belasting te weerstaan.

Er zijn twee manieren waarop de wind op het dak kan werken:

  • Winddruk: De wind drukt op het dak.
  • Windzuiging: De wind stroomt over het dak, waardoor de lucht gaat wervelen. Hierdoor ontstaat een negatieve druk die op de dakconstructie drukt.

Of er sprake is van overwegend winddruk of van windzuiging kan vooraf worden berekend. De planner gebruikt empirische waarden: Duitsland is verdeeld in vier windzones, zodat deze als parameters in de berekening kunnen worden meegenomen. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de locatie of hoogte van het gebouw invloed op de windbelasting. Afhankelijk van de vraag of de berekening een positief of negatief resultaat oplevert, is er sprake van winddruk of windzuiging.

Voorkomen dat de dakconstructie omhoog gaat

Terwijl de winddruk eerder een statische belasting is die inwerkt op de draagconstructie van het huis, vereist de windzuiging voldoende tegenmaatregelen. De dakafdichting en de daaronder liggende daklagen moeten worden voorkomen dat ze door de wind worden opgetild. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:

  • Verlijming: De waterdichting wordt over het gehele oppervlak op de dakstructuur verlijmd.
  • Ballast: De dakconstructie is verzwaard met een laagje grind, groen of terrasplaten.
  • Mechanische bevestiging: De waterdichting is mechanisch bevestigd aan het dak. Dit type bevestiging komt echter meer voor in de industriële bouw.