Schuin dak Brandbescherming

brandweer voor het zonnepanelen

Wettelijke vereisten voor brandbeveiliging

De specificaties voor de brandbeveiliging van hellende daken zijn verankerd in de verschillende staatsbouwbepalingen en moeten tijdens de bouw en het ontwerp in acht worden genomen. In principe kunnen daken in twee soorten worden verdeeld op basis van hun dakbedekking:

  • harde dakbedekking, bijvoorbeeld dakpannen, metaal, enz.
  • Zachte dakbedekking, bijvoorbeeld riet, houten dakspanen, stro, enz.

Deze classificatie is vooral belangrijk als er een brand uitbreekt in de buurt van een gebouw. In dit geval is harde dakbedekking niet gevoelig voor rondvliegende vonken. Aan de andere kant zou een brand zich kunnen verspreiden naar zachte dakbedekking. Daarom moeten grotere minimumafstanden tot andere huizen in acht worden genomen voor zachte daken. Deze minimumafstanden kunnen variƫren afhankelijk van de bouwvoorschriften van de staat.

Als de minimale afstanden niet kunnen worden aangehouden - ongeacht het type dakbedekking - kan het nodig zijn om brandmuren te installeren. Deze wanden mogen geen openingen bevatten; de gebruikte materialen moeten een brandwerendheid van F90 hebben. Dit betekent dat ze in geval van brand minstens 90 minuten kunnen overleven. Bij brandmuren in het dak die onder de dakbedekking eindigen, moet er ook voor worden gezorgd dat het vuur zich niet kan verspreiden - bijvoorbeeld via de tegenlatten die de dakbedekking ondersteunen. De exacte specificaties met betrekking tot het tijdstip waarop brandmuren nodig zijn en de wijze waarop ze moeten worden gebouwd, worden opnieuw geregeld door de bouwvoorschriften van de staat.