Schoorsteenbrand

Wist je dat maar liefst een derde van brand in de woning komt door schoorsteenbrand? Het is daarom van groot belang om de schouw regelmatig te laten controleren, reinigen en indien nodig te repareren wanneer je merkt dat de schoorsteen niet meer goed trekt. Door tijdig te handelen kun je veel problemen voorkomen. Op deze pagina kun je alle informatie vinden over de risico’s van schoorsteenbrand, en we geven advies om brand in de woning voor te zijn.

Laat jouw schoorsteen verzorgen door een erkende schouwveger en vraag direct offertes aan bij professionals in de regio via onze offerte pagina.

Hoe ontstaat schoorsteenbrand?

Schoorsteenbrand komt het meeste voor bij haarden die met hout worden gestookt, of kachels die werken op basis van stookolie of kolen. Bij onvolledige verbranding zal er roet in het rookkanaal ontstaan die ontvlambaar zijn. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een gashaard is de kans op schoorsteenbrand beperkt want hier is geen sprake van roetvorming in het rookkanaal.

Een andere factor bij schoorsteenbrand is vervuiling door externe factoren zoals bladeren die in de schoorsteen dwarrelen of vogels die een nest hebben gebouwd in de schoorsteen in de maanden waarin niet gestookt wordt. Wanneer je constateert dat de schoorsteen niet meer trekt zoals het hoort, of als er rook in de woning komt is het zaak om direct actie te ondernemen. Laat een ervaren schouwveger langskomen om de situatie te bekijken.

Koolmonoxide vergiftiging

Het wordt ook wel de “onzichtbare sluipmoordenaar” genoemd; koolmonoxide. Omdat CO geen geur of kleur heeft kan koolmonoxide ongemerkt in de woning komen. CO is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het kan dodelijk zijn voor alle gezinsleden. Wanneer er bewoners in huis zijn die in een specifieke ruimte duizelig worden of zich misselijk voelen kan dit een teken zijn van koolmonoxide in huis. Dit kan ontstaan door een verstopping in de schoorsteen. Hoewel een schoorsteenbrand gevaarlijk is voor de bewoners kun je vuur tenminste zien, koolmonoxide is niet zichtbaar en daarmee minstens zo gevaarlijk.

Hoe voorkom je schoorsteenbrand?

Gelukkig zijn er diverse effectieve methoden om de kans op schoorsteenbrand te minimaliseren:

1. Schoorsteen kuisen

Wanneer er rook in de woning komt is dat een teken dat de schoorsteen niet meer naar behoren trekt. Bij de eerste tekenen van rook in huis is het belangrijk om contact op te nemen met de specialist. Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen, schakel tijdig een schouwveger in om de schoorsteen periodiek te laten controleren en kuisen. Afhankelijk van de installatie die er aanwezig is kan het reinigen van de schoorsteen verplicht zijn door de Vlaamse regering, en ook door de eventuele verhuurder of de brandverzekering.

Wanneer je beschikt over een centraal stooktoestel dat werkt op gas is controle en reinigen eenmaal per twee jaar verplicht. Wanneer het centrale stooktoestel werkt op vaste brandstof of stookolie moet deze zelfs eenmaal per jaar gereinigd worden.

Tip: Vraag altijd naar een attest van een erkende schouwveger of technicus.

2. Schoorsteen repareren en renoveren

Voorkom een schoorsteenbrand en herken de signalen van schade of slijtage aan de schoorsteen. Naast rook in de woning is slecht trekken van de schoorsteen ook een duidelijke indicator van problemen met de afvoer. Vanwege normale slijtage of door externe factoren kunnen er scheurtjes ontstaan, wanneer deze onbehandeld blijven kan dit tot lekkage leiden. Dit soort slijtage kan uiteindelijk weer tot schoorsteenbrand leiden, laat de schoorsteen dus tijdig repareren of renoveren.

3. Onderhoud verwarmingstoestel

Wanneer de schoorsteen is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem ben je als eigenaar verplicht om deze te laten controleren door een erkende schouwveger en/of technicus. Bij stoken op gas geldt een periode van iedere twee jaar, bij vaste brandstoffen of stookolie moet deze controle en reiniging ieder jaar plaatsvinden. Dit is niet alleen verplicht voor de wet, je kunt er ook schoorsteenbrand mee voorkomen.

Deze verplichting geldt niet voor individuele stooktoestellen, tenzij de verhuurder of verzekering dit opneemt in het contract. Het is in alle gevallen goed om de installatie periodiek te laten controleren om schoorsteenbrand te voorkomen.

4. Plaatsen van een roetschuif

Een risico bij moeilijk bereikbare schoorstenen is het verwaarlozen van het onderhoud met alle gevolgen van dien. Wanneer dit het geval is, kan het plaatsen van een roetschuif uitkomst bieden. Deze opening wordt op een locatie aangebracht die eenvoudig te bereiken is, zo kan aantasting door roet eenvoudig verwijderd worden.

Wanneer kun je het beste de schoorsteen laten kuisen? De beste periode voor een schoorsteen kuisen is juist voor de koudste periode in het jaar, voor de winter dus. Plan deze werkzaamheden dus ruim op tijd in, een aantal schouwvegers bieden een abonnement aan waarmee je verzekerd bent van een schone én veilige schoorsteen en stooktoestel.

Vraag direct offertes aan van schouwvegers in de regio via onze gratis en geheel vrijblijvende offerte pagina.

Waarom de schoorsteen laten vegen?

Naast het voorkomen van schoorsteenbrand zijn er nog meer redenen om een schoorsteen te laten vegen:

  • Een schone schoorsteen zal effectiever omgaan met de gebruikte brandstof. Dat betekent een besparing op de stookkosten.
  • Wanneer de verbranding optimaal is zal er minder CO² geproduceerd worden wat gunstig is voor het milieu.
  • Geen verstopping betekent ook minder kans op rook of koolmonoxide in de woning, daarmee kun je gezond wonen en leven.
  • In een aantal gevallen is het verplicht volgens de Belgische wetgeving om het centrale stooktoestel te laten controleren en reinigen.
  • Ook de verhuurder of verzekeraar kan in de voorwaarden bepalen dat de bewoner zorg moet dragen voor een schone schoorsteen.

Attest van de schouwveger

Je kunt de schouw prachtig laten reinigen, maar bij een schoorsteenbrand is dat niet zo eenvoudig aan te tonen. Daarom is het van belang om te vragen om een attest waarin beschreven staat welke werkzaamheden er verricht zijn, en wanneer. Alleen een erkende schoorsteenveger of technicus mag een dergelijk attest afgeven. Bij een eventuele brand in huis kan dit attest overlegd worden bij de verzekeraar om discussie te voorkomen.

Het vinden van een goede schouwveger begint op onze offerte pagina. Binnen slechts enkele minuten kun je offertes aanvragen bij specialisten in de regio. Vervolgens zul je binnen enkele dagen offertes ontvangen per mail, gratis en zonder verplichtingen.