Schoorsteenvegen verplicht ?

Niet iedereen weet dat schoorsteenvegen verplicht is in een aantal specifieke gevallen. Het is niet verplicht om de schouw van stooktoestellen zoals een water boiler op gas, olie haard, gashaard of open haard te laten reinigen volgens de Belgische wetgeving. Bij centrale stooktoestellen zoals een centrale verwarmingsketel die werkt op basis van stookolie of gas, is schoorsteenvegen verplicht volgens de wet. Op deze pagina leggen we precies uit wanneer schoorsteenvegen verplicht is.

Via onze offerte pagina kun je gratis en vrijblijvend meerdere offertes aanvragen bij schoorsteenvegers in de omgeving.

Wat zijn individuele stooktoestellen?

Deze haarden vallen onder individuele stooktoestellen:

  • Een open haard.
  • Een olie haard of gashaard die niet aangesloten is op een centrale stookinstallatie.
  • Een boiler die op gas werkt met als enige doel water te verwarmen.

Het is niet verplicht om de schoorsteen van deze stooktoestellen te laten reinigen in België. Dat betekent overigens niet dat het toch verstandig is om ook deze schoorstenen met enige regelmaat te laten reinigen. Ook is het mogelijk dat in het huurcontract of in de brandverzekering is bepaald dat ieder type schoorsteen goed onderhouden moet worden. In het geval van een schoorsteenbrand waarbij achterstallig onderhoud wordt geconstateerd kan de verzekering bepalen om niet uit te keren. Wanneer je een schoorsteen laat reinigen door een erkend bedrijf moet je naar een attest vragen die je op aanvraag kunt overleggen aan de betreffende instantie of verzekeraar.

Wat zijn centrale stooktoestellen?

Bij centrale stooktoestellen is het verplicht om deze te laten keuren voordat ze in gebruik worden genomen, ook is periodiek schoorsteenvegen verplicht bij centrale stooktoestellen. Wanneer het stookolie of een vaste brandstof betreft moet deze reiniging jaarlijks plaatsvinden, bij gas is dit iedere twee jaar. Wanneer het toestel in kwestie ouder is dan vijftien jaar moet er een verwarmingsaudit uitgevoerd worden.

Open toestellen nemen de verbrandingslucht uit het stooklokaal, deze stooktoestellen zijn aangesloten op een schoorsteen. Bij deze toestellen is het verplicht om ze periodiek te laten onderhouden. Vandaag de dag zijn verbrandingstoestellen meestal gesloten van aard. Ze worden doorgaans uitgerust met een dubbele concentrische buis die verbrandingslucht via één pijp van buiten aanzuigt. De gassen die bij verbranding ontstaan worden door de andere pijp naar buiten afgevoerd. Bij dit soort stooktoestellen is het niet mogelijk om een standaard schouwreiniging uit te laten voeren. Daarom is schoorsteenvegen niet verplicht voor toestellen die gesloten zijn.

Wanneer het een gesloten verbrandingstoestel betreft bestaat er geen gevaar voor koolmonoxide vergiftiging omdat het toestel volledig afgesloten is, er wordt geen zuurstof onttrokken aan het stooklokaal in tegenstelling tot de open toestellen.

Wie voert het werk uit wanneer schoorsteenvegen verplicht is?

Wanneer schoorsteenvegen verplicht is moet dit karwei worden uitgevoerd door een erkende technicus die geautoriseerd is om schoorstenen te inspecteren en te reinigen. Hier is een overzicht van de situaties waarin schoorsteenvegen verplicht is, en wanneer niet:

  • JA: Bij een open en centraal toestel zoals een centrale verwarming die werkt op gas met luchtaanzuiging die lokaal plaatsvindt is het verplicht om eenmaal per jaar of tweemaal per jaar de schoorsteen verplicht te laten reinigen.
  • NEE / JA: Wanneer het een individueel stooktoestel betreft is het wettelijk niet verplicht om de schoorsteen te laten reinigen. Let op huurcontracten of brandverzekeringen omdat deze stooktoestellen wel in de overeenkomst opgenomen kunnen zijn.
  • NEE: Bij een gesloten en centraal toestel zoals een centrale verwarming die werkt op gas die aangesloten is op een schoorsteen die voorzien is van een concentrische buis is het niet verplicht om de schoorsteen te laten reinigen.

Ook in de gevallen waarin schoorsteenvegen niet verplicht wordt gesteld adviseren we toch om de schoorsteen periodiek te laten reinigen. Vaak zijn er onderhoudscontracten af te sluiten zodat je er zeker van bent dat het stooktoestel op de juist wijze functioneert. Vraag bij een schoorsteen reinigen door een erkend bedrijf ook een attest dat je kunt overleggen in het geval van calamiteiten in huis.

Vraag direct meerdere gratis en vrijblijvende offertes aan van schoorsteenvegers in de regio via onze offerte pagina.