Mos op het dak

In de loop der jaren ontwikkelt elk dak zich tot een plek waar mossen optimaal kunnen gedijen. Aanvankelijk zijn mossen, korstmossen en soms ook algen nog niet merkbaar. Later kun je een dak letterlijk laten groeien. Uiterlijk nu is het tijd om het mos op het dak te verwijderen, omdat het negatieve effecten kan hebben, afhankelijk van de eigenschappen van het dak.

mos op het dak
Wat kun je doen aan mos op het dak?

Mossen en korstmossen op het dak

Ongeacht of en hoe steil een dak is, na verloop van tijd verspreiden verschillende planten zoals mossen en korstmossen zich over het dak. Tot op zekere hoogte is de vegetatie in principe niet gevaarlijk voor de dakbedekking. Toch kan het mos leiden tot verschillende soorten schade, het duurt te veel overhands.

  • Water kan in het dakgebint doordringen
  • stervende mossen en korstmossen kunnen de goot verstoppen en beschadigen

Water kan door mos in het dak dringen

Mos werkt als een spons, een waterreservoir. Op groene daken worden ze daarom gewaardeerd omdat ze voorkomen dat er te veel water op de platte dakbedekking terechtkomt. Op een conventioneel dak met dakpannen of pannen met een grotere dakhelling kunnen ze echter de afvoer van water belemmeren.

Moss damt het afvloeiende water af

Het water hoopt zich op bij de mossen en vertraagt de afvoer van het water. Nu kan het tussen de dakpannen onder de dakbedekking komen en zo op het dakgebinte, dat meestal van hout is gemaakt. Het hout van het dakgebint kan snel schimmel vertonen en het rottingsproces begint.

Mossen kunnen de goot verstoppen

Stervende mossen en korstmossen daarentegen komen uiteindelijk los van het dak en worden dan in de goot gespoeld. Ofwel verzamelt het dode mos zich in de goot en begint het langzaam te ontbinden, ofwel komt het vast te zitten in de regenpijp of de afvoer eronder. Het mos in de goot bevordert vervolgens in eerste instantie de corrosie van de goot.

Bovendien kan het zo zwaar worden dat de goot het gewicht niet meer kan dragen, in ieder geval niet meer in delen. Bovendien kan het water in de goot niet meer snel genoeg weglopen, waardoor het gewicht nog verder toeneemt. Met een geblokkeerde downpipe levert dit hetzelfde effect op. Bovendien kan het nu gebeuren dat het water in de goot onder de dakgoot overloopt en zijn weg vindt over de gevel.

Verwijder mos op het dak

Er zijn verschillende manieren om het mos te verwijderen.

  • Hogedrukreiniger
  • chemische stoffen
  • Koperen strips
  • mechanische verwijdering (bijvoorbeeld met een spatel)

Verwijder mos op het dak met een hogedrukreiniger

Het is niet altijd raadzaam om het dak te reinigen van mossen en korstmossen met een hogedrukreiniger. Minerale dakbedekking (dakpannen, cement, enz.) wordt opgeruwd en letterlijk uitgewassen door de hoge waterdruk, terwijl de mossen zelf zeer moeilijk te verwijderen zijn. Daarom moet u het mos op het dak alleen met een hogedrukreiniger verwijderen als het bijvoorbeeld een golfplatendak is.

Chemische mosverwijdering

Chemische clubs moeten natuurlijk altijd met enige voorzichtigheid worden gebruikt. Chemische mosverwijderingsmiddelen kunnen ook gevaarlijk zijn voor nuttige insecten. Daarnaast kan de omgang met speciale middelen ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Koperen strips tegen dakmos

Over de dakbedekking worden op nokhoogte koperen strips aangebracht. Het koper ioniseert en deze koperionen vernietigen het mos. Dit is een effectieve manier om mos op het dak te verwijderen of om te voorkomen dat het gaat ontspruiten. Bij het gebruik van zinken elementen, bijvoorbeeld een zinken regengoot, moet u echter voorzorgsmaatregelen nemen. De koperionen zouden het kale zink aanvallen en ontbinden. Daarom moet u zinkdelen verwijderen of verven met een beschermende coating.

Het mechanisch verwijderen van korstmossen en mossen

Met een spatel kunt u de mossen ook heel goed van uw dak verwijderen. Noch mossen, noch korstmossen dringen de wortels in de dakpannen. De wortels kleven alleen aan de buitenzijde van de dakbedekking. Echter, met een groot en dan ook zwaar mosachtig dak is de inspanning navenant hoog.

TIPS&TRICKS

Zolang het dak niet massaal begroeid is met mos, is het eigenlijk alleen maar een optisch effect dat optreedt. Mos in kleine hoeveelheden kan geen echte schade aan het dak veroorzaken. Misschien kunt u uw dakgoot ook beschermen met een fijnmazig bladrooster.

Als u een mineraal dak (dakpannen, cement) met een hogedrukreiniger van mos wilt reinigen, wast u de toplaag van de dakpannen uit. Het is daarom sterk aan te raden om, als u het dak echt op deze manier wilt reinigen, het dak daarna opnieuw te coaten. Natuurlijk leveren we ook artikelen over [het coaten van een dak] in ons eigen tijdschrift.