Mogelijke schade en risico's door onjuiste reiniging van het dak

Niet alleen dakverenigingen, maar ook consumentenorganisaties waarschuwen voor de gevolgen van een onjuiste dakreiniging. Dit artikel vertelt u in detail wat er kan gebeuren, welke gevolgschade te vrezen valt en onder welke omstandigheden er een bepaald gevaar bestaat.

Mogelijke schade en risico's door onjuiste reiniging van het dak

Dakreiniging is cosmetica

De meeste dakverenigingen beschouwen het schoonmaken van daken als puur "cosmetisch". Het verwijderen van vuil van de dakpannen verlengt hun levensduur op geen enkele manier. Ze zien er (mogelijk) maar kortstondig schoner uit.

Mos en vuil hebben geen enkele invloed op de dichtheid en duurzaamheid van het dak. Alle dakbedekkingen kunnen deze belastingen gemakkelijk aan zonder beschadigd te raken. Het is dus slechts een kwestie van uiterlijk.

Opgeslagen vuil

Vuildeeltjes die al onder het oppervlak van de dakpan zijn doorgedrongen, kunnen daar niet worden verwijderd door oppervlaktereiniging. Dit vuil in de dakpannen blijft dus achter na het reinigen van het dak, tenzij de dakpannen geglazuurd zijn.

Agressieve reiniging om dit vuil te verwijderen (zeer schurende reinigingsmethoden) kan de dakpannen beschadigen. Het lekkende dak kan dan ernstige schade veroorzaken aan de hele structuur van het huis.

Korstmossen en mossen

Echter, korstmossen en mossen kunnen vaak alleen tegen hoge kosten van veel dakpannen worden verwijderd. Omdat het oppervlak van dakpannen en betonnen dakpannen bijzonder poreus is, kunnen veel ongewenste planten er bijzonder goed en hardnekkig aan vastzitten:

  • Mossen
  • Algen
  • Korstmossen
  • af en toe ook bepaalde soorten paddenstoelen

Permanente verwijdering is alleen mogelijk als deze plantensoorten en hun wortels volledig worden verwijderd, anders kunnen ze weer teruggroeien. Vooral mossen en korstmossen zijn bijzonder hardnekkig en kunnen alleen met agressieve mechanische of chemische middelen worden verwijderd. Maar zelfs dan is hergroei vaak niet helemaal onmogelijk.

Individuele reinigingsmethoden en chemicaliƫn kunnen ook de dakpannen beschadigen. Dit kan leiden tot lekkages, deze lekkages op het dak kunnen dan verdere schade aan het hele huis veroorzaken.

Andere mogelijke schade

Doordringend water

Bij het reinigen met een hogedrukreiniger kan er water tussen de dakpan en de onderconstructie dringen - vooral bij verkeerd en onder hoge druk reinigen - en zo de onderconstructie beschadigen. Als het binnengedrongen water niet meer kan verdampen, kan dit ernstige schade (vochtschade) aan de gehele dakconstructie tot gevolg hebben.

Schade door voetgangersverkeer

Onjuist gebruik van het dak kan leiden tot het breken van afzonderlijke dakpanelen - vooral voor onervaren personen. Zelfs zware apparatuur, zoals grote hogedrukreinigers, kunnen te veel punctueel gewicht veroorzaken voor individuele stukken van de dakbedekking. Door het breken van de dakbedekking ontstaan lekken waardoor water in de gehele dakconstructie kan binnendringen. Ernstige schade is dan het gevolg.

Verbod op asbesthoudende dakbedekkingen

Waar zeer oude, asbesthoudende bekledingen nog aanwezig zijn, is het gebruik van hogedrukreinigers ook strikt verboden bij wet. In dit geval zou het schoonmaken van het dak een hoog gezondheidsrisico met zich meebrengen.